Musikk i DKS

Musikk-ikon

Musikk tek stor plass i barn og unges kultur og livsverd og DKS ønskjer å formidle den store uttrykksmessige og kulturelle spennvidda som finst. Musikk i DKS har som mål å inspirere til nye opplevingar som kan setje spor, opne øyre og dører til lydar og melodiar ein ikkje visste fanst.

Musikk i DKS skal by på alt frå folkemusikk og klassisk musikk, til hiphop og rock. Eleven kan få møte orkester, band eller soloutøvarar.

Er du utøvar? Sjå Musikk – DKS for utøvarar