De ansatte

Siri Forberg er fagkoordinator for Den kulturelle skolesekken i Asker (60 % stilling). Hun har bakgrunn fra scenekunstfeltet, som utøver, dramaturg og kunstfaglig produsent. Forberg er også kunstnerisk og daglig leder for scenekunstfestivalen Høstscena i Ålesund.  

Eirik Fauske er ansatt som produsent for litteratur og scenekunst, og arbeider også med turnélegging av produksjoner. Eirik arbeider også som scenekunstner, og har lang erfaring som dramatiker og regissør.

Kasper Skullerud Værnes jobber som kunstfaglig produsent for Den kulturelle skolesekken (DKS) i Asker, og er i tillegg saksofonist og utøvende musiker innen jazz og beslektede sjangre. Ved siden av dette er Kasper også produsent for Hamar Jazzfestival.