Elever som lager kunst av teip i klasserommet

Teiporama på besøk i Asker

Høsten 2022 hadde heldige 4. klassinger i Asker besøk av kunstner Sandra Norrbin med sitt prosjekt Teiporama. Ideen med prosjektet er et møte med begrepet installasjon, et begrep vi ofte møter i samtidskunsten. Hva betyr det og hvordan kan man lage en installasjon?

Å jobbe utenom de vanlige rammene er en god måte å føle seg fri når man skaper. Det er ingenting som er riktig eller galt. Elevene skaper en felles installasjon, hver og én med sin teip-rull. For å få en følelse av hva en installasjon kan være, vil elevene bruke teip med forskjellige farger og bredder, lage linjer og former med teipen.

Teip er et enkelt materiale å jobbe med, som alle har et forhold til og hvor man raskt kommer opp i formatet. Arbeidet blir en performativ handling der elevene bruker hele kroppen; med bevegelse rundt i rommet mens man trekker ut meter etter meter med teip. Ved å lage linjer og former med teipen, vil opplevelsen av rommet forandres, og det oppstår en installasjon som man kan gå rundt i og til og med får lov til å gå på. 

Her er noen av de fantastiske resultatene fra 4. klassingene i Asker: