Ulike figurer i leire under verkstedet "Ujevne overganger"

Kunstverksted på Trafo Kunsthall

Vi er i gang med et pilotprosjekt med besøk av 5. klassinger på Trafo Kunsthall med kunstneren Hans Hamid Rasmussen. Tilbakemeldingene fra både elever og lærere har vært strålende!

Utstillingen fokuserer på møtet mellom arkitektur og kunst, og tar opp spørsmål om form, tilhørighet og minner knyttet til steder.

Elevene inviteres til å delta i en kunstnerisk prosess hvor de kan uttrykke og undersøke det fysiske rommet. Prosessen inkluderer en arkitektonisk øvelse hvor eleven former et kart av eget soverom, med en modelleringsøvelse der eleven kan bygge en geometrisk romlig skulptur i et plastisk materiale som leire. Verkstedet avsluttes med at elevene får se Hans Hamid fylle inn sement over leiren som elevene har formet. Deretter settes skulpturarbeidene til tørk over natten, og blir levert på skolen dagen derpå. Gjennom å bruke ulike verktøy og materialer, vil elevene erfare en kunstnerisk prosess og forståelse for rom, arkitektur, tegning og materialutforming. Vi håper at denne opplevelsen vil inspirere til en utvidet forståelse av byrommet og å oppdage nye måter å se og forstå̊ kunst på. 

Foto: Trafo Kunsthall