Er du utøver?

Foto: Ørjan Baugstø Iversen

Karmøy har hatt status som direktekommune sidan 2008. Sidan 2001 har DKS Karmøy utarbeida store deler av programmet lokalt, og kommunen har deltatt aktivt i utviklinga av DKS-ordninga.

DKS Karmøy leverer kunst og kulturtilbud til 5500 elevar i grunnskulen. I tillegg kjem tilbud til rundt 1500 barnehagebarn, som har vore inkludert i ordninga sidan 2008.

DKS Karmøy følger rammeavtalen mellom KS og CREO. Forslag til DKS sendes via Portalen, og har felles søknadsfrist 1. oktober kvart år.

Honorarsats skoleåret 2022-23

Honorar kr 5342

Etter avtale kan honorar utbetalast som frilans lønnsmottaker, kr 4682