Er du kulturkontakt?

Foto: Astrid Havn Tranøy / DKS Karmøy

Kulturkontakten er bindeleddet mellom Den kulturelle skolesekken i Karmøy og skolen, og skal bidra til å tilrettelegge for gode og inspirerende møter mellom elever og utøvere på sin skole.

Kvaliteten i møtet mellom utøvere og elever er avhengig av at informasjon om produksjonen leses av de lærere som skal være med elevene. Noen produksjoner krever konkret forarbeid, mens det for andre besøk ikke er nødvendig med spesielle forberedelser.

Huskeliste for kulturkontakter

Alle skoler skal ha egen kulturkontakt, som er bindeleddet mellom DKS Karmøy og skolen.

Kulturkontaktene danner et nettverk med tre møter årlig.

Administrasjonen på skolene har hovedansvaret for å ta imot DKS-tilbud på skolene og integrere dem i skolens planer. Kulturkontakten bør sammen med rektor avklare de oppgavene en skal ha.

Ved bestillingstilbud skal kulturkontakten sende felles bestilling fra skolen via DKS-Portalen.

Disse oppgavene er vanlige for kulturkontakter:

– Holde seg oppdatert på DKS Karmøy sine turnesider i DKS-Portalen, og oppdatere informasjon om skolen i skoleportalen
– Ha ansvar for informasjon til skolens personale og til de enkelte klasselærere
– Gi tilbakemeldinger om hvordan tilbudene fungerer på skolene og for elevene. Dette kan skje via telefon eller på epost, i tillegg til tilbakemeldingsskjema som blir tilsendt for hver produksjon
– Delta i dialogen som skal hjelpe DKS Karmøy til å utvikle nye og bedre tilbud
– Følge opp elevarrangører på egen skole

Kontakt med buss-selskapet, ring direkte, kontakt DKS Karmøy etterpå.
Kontaktperson: Vidar Olsen, 91667788, tur@tide.no   Tide buss: tlf. 52 70 35 30/ 91779730 (Bergen)