Er du utøver?

Er du utøver – musiker, forfatter, kunstner eller formidler, med ønske om å nå et ungt publikum? Da er Den kulturelle skolesekken noe for deg.

Den kulturelle skolesekken (DKS) skal sikre at alle barn og unge får oppleve profesjonell kunst og kultur i skolen. Årlig er 3 500 utøvere ute i DKS Norge rundt med kunst- og kulturproduksjoner innen litteratur, visuell kunst, film, scenekunst, kulturarv og musikk til barn og unge. Det gjør DKS-ordningen til Norges største arbeidsplass for kunstnere og kulturformidlere.

DKS-ordningen er et viktig virkemiddel for at alle barn og unge skal ha lik tilgang til kunst- og kulturopplevelser, uavhengig av bosted og bakgrunn. Du kan være med å gi barn og unge den opplevelsen!

Bærum kommune er en direktekommune og har ansvar for programmet som tilbys over 16000 elever på 1 – 10. trinn. Vi samarbeider bl.a. med Bærum kulturhus og Henie Onstad kunstsenter om å gi elevene kunst- og kulturopplevelser av høy profesjonell kvalitet.

Vi tar imot ferdige produksjoner eller vi utvikler egne. Har du en god idè som du mener vil passe inn i vårt program, oppfordrer vi deg til å sende inn forslaget i portalen eller ta kontakt direkte.

Frist for innsendelse i portalen er 1. oktober