Kulturkontakten bidrar til å sikre kontinuitet, forankring og eierskap hos elever, lærere og ledelse og er bindeledd mellom Den kulturelle skolesekken, utøverne og skolen. Kulturkontakten kan være rektor på skolen eller en person rektor gir oppgaven til.