Er du kulturkontakt?

Kulturkontakten kan være rektor – eller rektor kan delegere oppgaven til en annen ved skolen. Da blir det ofte en lærer, bibliotekar eller avdelingsleder som får denne oppgaven. Uansett hvem, er dette en viktig person for at DKS maskineriet skal gå knirkefritt. Vi kan godt si at kulturkontakten er krumtappen i DKS systemet.

Kulturtanken har de siste årene jobbet for å synliggjøre og løfte kulturkontaktrollen. Som en del av dette har Bærum deltatt i en pilot om kulturkontaktens rolle – “Kulturkontakten og lærerens eierskap til DKS”

Hvis du har lyst kan du lese mer om dette her:

Ulla Faarup, June Sævareid, Oscar Varre og Blake Miller – fire kulturkontakter som deltok i piloten. Her fra besøk hos Kulturtanken i Nydalen. Foto: Marthe Granville

Vi jobber med en “opplæringspakke” for nye kulturkontakter som bl.a vil inneholde opplæringsfilmer i bruk av DKS-portalen. Inntil den er på plass, så ta gjerne en titt på “10 tips til kulturkontakter” som er utarbeidet av Kulturtanken

Her er ti tips til deg som kulturkontakt: