Kulturkontakt

Kulturkontakten legger til rette for kunst- og kulturopplevelser fra Den kulturelle skolesekken. Det betyr å ha oversikt over når arrangementene gjennomføres, og legge til rette for besøk.   En sentral oppgave er å informere lærere og øvrige ansatte på skolen slik at alle i fellesskap innlemmer DKS-besøkene i skolens årshjul. Kulturkontakten er også ansvarlige for å … Continue reading Kulturkontakt