Kulturkontakt og kulturvert

Kulturkontakt Alle skoler har en kulturkontakt som er kulturansvarlig på sin skole. Kulturkontakten har oversikt over når arrangementene kommer på besøk og sørger for å involvere ledelsen og øvrige ansatte på skolen, slik at alle i fellesskap sørger for at DKS-besøkene innlemmes i skolens øvrige planer og årshjul. Kulturkontaktene er også ansvarlig for å organisere … Continue reading Kulturkontakt og kulturvert