Flytende landskap

arrow_back Produksjoner

Flytende landskap er en blanding mellom installasjon og performancekunst.

Sakte forvandler de fire danserne skolebygget ved å bevege seg med, oppå og gjennom nesten 1000 meter med lianer. Lianene skaper skape midlertidige skulpturer, dekker store områder, og vil på hver skole tilpasses bygget – både innendørs og utendørs.  Flytende Landskap foregår i fellesarealene på skolen, tilgjengelig for alle. I tillegg får femte og andre klasse være med litt ekstra i arbeidet med å transformere skolen med lianene. Elever og lærere velger selv om de vil være tilskuere eller deltakere i prosjektet.

Prosjektet er et samarbeid mellom Dks scenekunst og visuell kunst. 

Ukeplantekst:
Denne uken får skolen besøk av Landing med kunstprosjektet Flytende landskap. Tusen meter med tekstillianer vil flyttes rundt inne i skolen. Besøket er i regi av Den Kulturelle Skolesekken i Viken. 

 

 


Varighet

4 timer (240)

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

100

Oppriggingstid

0 minutter

Nedriggingstid

0 minutter

Arena/rom

Annet eller lignende

Antall utøvere

4

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

Vi trenger en prat med lærere / inspektør / rektor om og befaring av områdene på skolen som det er aktuelt og mulig for oss å benytte, før vi setter igang om morgenen. Vi er også mobile og mulig å snakke med i løpet av dagen om vi skulle bevege oss inn på områder der vi ikke er ønsket.

Utøverne tar kontakt med skolene i god tid og avtaler forløpet i dialog med skolen. De tilpasser seg timeplanen og ingen av installasjonene vil være til hinder ved evt. brann eller annet.
Dagsforløp:
 Flytende Landskap for barneskolen begynner med at vi, fire danseutøvere, ankommer skolen med varebil før elevenes skolestart, så vi kan være i kostyme og igang med å «dryppe» inn på skolen idet elevene ankommer. Vi fortsetter denne langsomme «dryppingen» (innriggen) i et par timer, til vi har flyttet alle de 70 lianene inn på skolen. I neste fase av dagsforløpet møter vi avtalte skoleklasser, som får et verksted sammen med oss der vi transformerer ett rom på skolen sammen, flytter inn i dette nye landskapet, og reflekterer over opplevelsen vi har hatt. Til slutt  lager danserne ett siste byggverk som sakte får smuldre opp mens elevene avslutter skoledagen og setter kursen hjemover. Ofte ender dagen med at noen elever deltar i oppløsningen av det siste tablået/byggverket og med å flytte lianene tilbake inn i varebilen.

Flytende landskap er en stedssensitiv dansekunst-hendelse som finner sted iløpet av en hel skoledag.

Flytende Landskap ble skapt i 2018, og gjennomført som uannonserte hendelser i ulike offentlig rom i Oslo. På initiativ fra Nordland DKS ble det høsten 2021 skapt en versjon av prosjektet for barneskoler.

Arrangert av

Viken fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Ida Gudbrandsen

Venke Marie Sortland

Maja Roel

Katja Schia

Andre medvirkende

Koreografi og utøvelse, originalbesetning: Ina Coll Kjølmoen, Marianne Skjeldal, Pernille Holden, Ingrid Haakstad, Rikke Baewert, Venke Marie Sortland, Sigrid Kopperdal, Ida Gudbrandsen, Utøvere som har vært med på turné: Loan Ha, Marie Bergby Handeland, Maja Roel, Katja Schia Scenografi og kostymer: Camilla Wexels Riser Kostymesøm: Hedda Simonsen Lund Foto: Tom Øverlie

Gruppenavn

Landing

Idé/opplegg

Landing

Om kunstner / utøver / gruppe

Dansekunst for spesifikke steder og målgrupper

Utgangspunktet for Landing er at vi tror dansekunst kan være interessant for flere enn de som vanligvis deltar i kunstsammenhenger. Prosjektene våre foregår derfor utenfor tradisjonelle scenerom, og møtene med nye steder og målgrupper påvirker kunsten vi lager.

Landing ser det som en spesielt viktig oppgave å henvende oss til barn og unge, da vi mener kunst burde være en naturlig del av alle menneskers dannelse, gitt kunstopplevelsers unike potensial til å utfordre oss i eksistensielle og filosofiske spørsmål, reflektere over oss selv som individ og samfunnet vi lever i, og utvikle selvstendighet og dømmekraft. Vi ser det som en styrke at disse erfaringene oppstår gjennom prosesser med verdi i seg selv, der det ikke finnes entydige svar. Det å erfare gjennom kroppen, og å gi fokus til kroppen som meningsskapende i seg selv, er noe vi kan fremme gjennom vår kompetanse som dansekunstnere. Mange av prosjektene våre fokuserer på dette.

Produksjonen kan bidra til:

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig
Produsent/fagansvarlig

Katrine Kirsebom, tlf: +47 92 02 14 89, e-post: katrinep@afk.no

Vibeke Hegg, tlf: +47 92 03 75 77, e-post: vibekeh@afk.no

Kontaktperson utøver

Venke Marie Sortland, tlf: +47 90 19 06 72, e-post: post@landing.no