Steinalderen kommer (Tilrettelagt)

arrow_back Produksjoner

Arkeolog Fredrikke Danielsen besøker elevene med et opplegg hvor klasserommet gjøres om til en boplass fra steinalderen. Med seg har arkeologen alt fra små biter av flint til en bergvegg med helleristninger. 

Flotte kopier av redskap, våpen og smykker blir sendt rundt mellom elevene. Ved hjelp av det de finner, manes en gammel kultur fram – kulturen til de første fangst- og jegerfolkene som kom til Norge for kanskje så mye som 12 000 år siden.


Varighet

45 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Litt bærehjelp er fint

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

25

Oppriggingstid

30 minutter

Nedriggingstid

30 minutter

Arena/rom

Klasserom eller lignende

Antall utøvere

1

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

Trenger litt plass i klasserommet.

Besøket omskaper klasserommet til en steinalderbosetning.

Arrangert av

Viken fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Fredrikke Danielsen

Andre medvirkende

Gruppenavn

Fredrikke Danielsen

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Jon Tombre, tlf: +47 913 89 955, e-post: jontom@viken.no

Produsent/fagansvarlig

Bjørn Kristiansen, tlf: +47 480 30 912, e-post: bjornk@viken.no

Kontaktperson utøver

Fredrikke Danielsen, tlf: +47 470 10 147, e-post: fredrikke.danielsen@gmail.com