Stepp meg et Dikt (Tilrettelagt)

arrow_back Produksjoner

Steppoetene viser forestillingen Stepp meg et Dikt, der to dansere og en musiker presenterer kjente dikt og barnerim gjennom steppdans og musikk. Vi har med oss fem treplater til å steppe på, og under hver plate skjuler det seg et dikt, en regle eller en sang. Når vi snur en plate, dukker det opp en ledetråd om hva diktet handler om. Til slutt settes alle platene sammen til et puslespill, som barna får være med og danse oppå. Forestillingen handler om å leke med språket, og er basert på ideen om at dans kan springe ut fra rytmen i en tekst.

 


Varighet

45 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

60

Oppriggingstid

10 minutter

Nedriggingstid

10 minutter

Arena/rom

Gymsal, Auditorium, Aula, Annet eller lignende

Antall utøvere

3

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

Les gjerne diktet Herr Kakelakk av Inger Hagerup i forkant av forestillingen. Dette og andre dikt vil gjengis i forestillingen, og elevenes utbytte blir større om de kjenner diktet fra før.

Stepp meg et Dikt er det første prosjektet i landet som kombinerer steppdans og poesi til en konsertforestilling for barn. Steppoetene utforsker rytmiske dikt og barnerim for å se hvilke musikalske, tekstlige og historiefortellende muligheter som åpner seg når man kombinerer dem med steppdans. Den kunstneriske målsetningen er å vise elevene noe de kjenner - på en måte de aldri har sett før.

Steppoetene består av Håkon Sigernes (steppdans), Janne Eraker (steppdans) og Marius Graff (banjo og gitar). Alle tre er bosatt i Oslo.

Musikken er komponert av Hans Martin Austestad, til tekster av Inger Hagerup og Gerhard Stoltz. Det musikalske uttrykket spenner seg fra amerikansk bluegrass og blues til swingjazz og argentinsk tango, med gitar, banjo og fiolin som melodisk grunnlag. Scenografien er laget av Michiel Jansen, og består av fem treplater i ulike farger, som fyller både en visuell og lydforsterkende funksjon.

Forestillingen spilles akustisk og krever ingen teknikere. Vi trenger et sceneområde på minimum 5x5 meter, der elevene sitter som publikum nært opptil sceneområdet. På slutten av forestillingen, når alle steppeplatene er satt sammen, inviteres alle elevene med i en felles dans.

Tematikken i forestillingen dreier seg om å utforske rytmen i språket og ulike måter å uttrykke seg på. Vi ser det i sammenheng med overordnet del av læreplanverket, under punkt 1.4 om skaperglede, engasjement og utforskertrang: "Elevene skal lære og utvikle seg gjennom sansning og tenkning, estetiske uttrykksformer og praktiske aktiviteter."

Arrangert av

Viken fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Håkon Sigernes

Andre medvirkende

Janne Eraker, Marius Graff

Gruppenavn

Steppoetene

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Jon Tombre, tlf: +47 913 89 955, e-post: jontom@viken.no

Produsent/fagansvarlig

Kontaktperson utøver

Håkon Sigernes, tlf: +47 992 56 758, e-post: hakon.sigernes@gmail.com