Pixillasjon (Tilrettelagt)

arrow_back Produksjoner

DRA MEG BAKLENGS INN I FUGLEKASSA!
Ja, det er faktisk mulig – på film! Gjennom animasjonsteknikken pixillasjon kan vi få få mennesker til å gå rett gjennom vegger, fly i luften, forsvinne ned i gulvet og gjøre alle mulige urealistiske ting. I løpet av skoledagen lager elevene en overraskende og komisk animasjonsfilm.

Alle kan delta på verkstedet, men Pixillasjon passer kanskje særlig bra for aktive elever, som gjennom grovmotorisk aktivitet lærer om hvordan ett og ett bilde kan bli en morsom film – og at film er gøy! 

Verkstedet gjennomføres av Mats Grorud. Han er utdannet animatør og har erfaring med å tilrettelegge animasjonsverksted for elever med spesielle behov.

 


Varighet

2 timer

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Ja, fint med litt bærehjelp

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

16

Oppriggingstid

30 minutter

Nedriggingstid

30 minutter

Arena/rom

Klasserom eller lignende

Antall utøvere

1

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Ja

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

Mats trenger et eget rom der han jobber med elevene. Klasserom / stort grupperom med blending.

I løpet av dagen lager elevene en overraskende og komisk animasjonsfilm, og det er altså elevene selv som spiller hovedrollene. Gjennom lek og egne forslag lager de sin lille historie om barn som gjør de underligste ting. Målet med dagen er å gi elevene en morsom filmopplevelse som også kan inspirere noen til å ville lage mer film, og i alle fall bli nysgjerrige på filmmediet. Her opplever barna hvordan det alltid er noen som står bak kamera og velger ut hva som skal skje og hva som skal filmes.

PRAKTISK GJENNOMFØRING OG FORBEREDELSE
Mats jobber med én liten gruppe av gangen på eget rom (2–4 elever). Mats lager en plan for dette sammen med skolen. Når elevene ikke er inne hos Mats, kan de lage navnelapper og tegninger, eller de kan ha annen undervisning.

Det er nødvendig at skolen vurderer antall lærere som skal være til stede sammen med sine elever. Hovedansvarlig lærer og filmskaper må ha tett dialog i forkant med hensyn til elevenes sammensetning og ulike behov, samt fordeling av pauser og konkrete oppgaver.

Det er fint om skolen har klargjort en projektor med lerret/lys vegg og høyttalere slik at det er mulig å vise pixillasjonsfilmen i stort format på slutten av dagen.

God opplevelse!

Arrangert av

Viken fylkeskommune

Produsert av

Den kulturelle skolesekken i Viken

Utøvere

Mats Grorud

Andre medvirkende

Gruppenavn

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Animatør Mats Grorud (1976) har animasjonsutdanning fra Danmark, Volda og Kina. Han har holdt animasjonskurs for barn, ungdom og ungdomsarbeidere i forskjellige sammenhenger: Ungdom mot Narkotika, flere kursserier i palestinske flyktningeleire i Libanon, og mange kurs i regi av Dks Akershus, alene og sammen med andre animatører. Mats har laget dokumentarfilm og animasjonsfilm (deriblant mye pixillasjon), og jobbet som animatør på kortfilmen “Asylsøkere” av Kaja W. Polmar, og Pjotr Sapegins helaftens animasjonsfilm ”Nå skal du høre” . Mats har fått internasjonal oppmerksomhet for sine animasjonsfilmer "Min bestemor Bejing" (2008) og "Julenilssen" (2010). I 2018 kinodebuterte han med animasjonsfilmen "Tårnet", som har blitt vist verden rundt på kinoer og festivaler. 

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Jon Tombre, tlf: +47 913 89 955, e-post: jontom@viken.no

Produsent/fagansvarlig

Siri Beate Natvik, tlf: +47 951 10 667, e-post: sirina@viken.no

Kontaktperson utøver

Mats Grorud, tlf: +47 928 66 831, e-post: mats.grorud@gmail.com