Parallelle virkeligheter Brageteatret

arrow_back Produksjoner

Parallelle virkeligheter er en interaktiv forestilling om rasismen i samfunnet vårt. Forestillingen er basert på historier fra virkeligheten, gjennom intervjuer og samtaler med unge voksne som lever med rasisme.

Rasisme kommer til uttrykk på ulike måter. Replikkene i scene 5 er for eksempel i all hovedsak hentet direkte fra sosiale medier.Parallelle Virkeligheter synliggjør hvordan det er å bli utsatt for rasisme, samtidig gir den verktøy for hvordan håndtere dette og håp for fremtiden.

I forestillingen møter vi elevene Julie og Yonas og læreren. Handlingen finner sted i en skolekorridor. Publikum vil direkte påvirke handlingen ved avslutningsvis gi regi til sin utdelte skuespiller. Skuespillerne vil spille ut de ulike løsningene elevene kommer frem til.

Ide, manus og regi: Helga Aakre
Dramaturg: Rania Broud

 

Parallelle virkeligheter er en samproduksjon mellom Playground Production og Brageteatret. 

Forestillingen og manus er utviklet i sanarbeid med Tani Dibasey, Stine
Indergård, Terje Ranes og Kevin Mbugua

Parallelle virkeligheter er utviklet med bistand og støtte fra DKS VIKEN, Dramatikkens Hus, Demos Fredrikstad kommune, Spenn, Fritt Ord


Varighet

1 timer (60)

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

2 sterke elever

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

100

Oppriggingstid

120 minutter

Nedriggingstid

60 minutter

Arena/rom

Gymsal, Annet eller lignende

Antall utøvere

6

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Ja

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Skolen oprganiserer publikumsplasser av benker og stoler etter anvisning fra produksjonen på spilledagen.

Parallelle virkeligheter er interaktivt teater der elevene aktivt skal være med å påvirke handlingen.  Forestillingen vil stoppe ved et kritisk punkt, og elevene involveres i situasjonen ved å fordele skyld og ansvar til karakterene, og komme med ulike løsninger til hvordan konflikten som oppstår kan løses. Skuespillerne vil spille ut de ulike løsningene elevene kommer frem til.

Med 
Terje Ranes
Stine Indergår
Kevin Mbugua

Arrangert av

Viken fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Stine Indergård

Terje Ranes

Kevin Mbugua

Andre medvirkende

Gruppenavn

Playground Prodduction i samarbeid med Brageteatret

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Thomas Andre Fritsø, tlf: +47 975 28 544, e-post: thomasfr@viken.no

Produsent/fagansvarlig

Kontaktperson utøver

Cathrine Berg-Nielsen, tlf: +47 474 53 149, e-post: cathrine@brageteatret.no

Eskil Kristiansen Glitre, tlf: +47 406 01 120, e-post: eskil@brageteatret.no