Parallelle virkeligheter Brageteatret

arrow_back Produksjoner

Parallelle virkeligheter er en interaktiv forestilling om rasismen i samfunnet vårt. Forestillingen er basert på historier fra virkeligheten, gjennom intervjuer og samtaler med unge voksne som lever med rasisme.

Rasisme kommer til uttrykk på ulike måter. Replikkene i en av scenene er for eksempel i all hovedsak hentet direkte fra sosiale medier.Parallelle Virkeligheter synliggjør hvordan det er å bli utsatt for rasisme, samtidig gir den verktøy for hvordan håndtere dette og håp for fremtiden.

I forestillingen møter vi elevene Julie og Yonas og læreren. Handlingen finner sted i en skolekorridor. Publikum vil direkte påvirke handlingen ved avslutningsvis gi regi til sin utdelte skuespiller. Skuespillerne vil spille ut de ulike løsningene elevene kommer frem til.

Ide, manus og regi: Helga Aakre
Dramaturg: Rania Broud
Komponist: Vetle Aakre Laupsa

 

Parallelle virkeligheter er en samproduksjon mellom Playground Production og Brageteatret. 

Forestillingen og manus er utviklet i sanarbeid med Tani Dibasey, Stine
Indergård, Terje Ranes og Kevin Mbugua

Parallelle virkeligheter er utviklet med bistand og støtte fra DKS VIKEN, Dramatikkens Hus, Demos Fredrikstad kommune, Spenn, Fritt Ord


Varighet

45 minutter (45)

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

5 elever til å sette opp stoler og benker

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

100

Oppriggingstid

60 minutter

Nedriggingstid

30 minutter

Arena/rom

Gymsal, Annet eller lignende

Antall utøvere

4

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Skolen organiserer publikumsplasser av benker og stoler etter anvisning fra produksjonen på spilledagen. Forestillingen spilles uten ytterligere scenografi.

Parallelle virkeligheter er interaktivt teater der elevene aktivt skal være med å påvirke handlingen.  Forestillingen vil stoppe ved et kritisk punkt, og elevene involveres i situasjonen ved å fordele skyld og ansvar til karakterene, og komme med ulike løsninger til hvordan konflikten som oppstår kan løses. Skuespillerne vil spille ut de ulike løsningene elevene kommer frem til.

 

Tekst til ukeplanen:
I dag skal vi se Brageteatrets «Parallelle virkeligheter». Forestillingen handler om hverdagsrasisme, og dette kan føre til gode samtaler om temaet i etterkant.

Arrangert av

Viken fylkeskommune

Produsert av

Brageteatret i samarbeid med Playground Production

Utøvere

Stine Indergård

Terje Ranes

Kevin Mbugua

Andre medvirkende

Malin Aarhus Olsen, turneleder

Gruppenavn

Playground Production i samarbeid med Brageteatret

Idé/opplegg

Helga Aakre, Playgorund Production

Om kunstner / utøver / gruppe

Produksjonen kan bidra til:

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig
Produsent/fagansvarlig

Kontaktperson utøver

Eskil Kristiansen Glitre, tlf: +47 40 60 11 20, e-post: eskil@brageteatret.no

Malin Aarhus Olsen, tlf: +47 41 37 54 58, e-post: malinaarhus.enk@hotmail.com