Er du utøver?

Vil du formidle kunst og kultur til barn og unge i Viken? Har du et spennende prosjekt på gang? DKS Viken programmerer for grunnskole, videregående og Tilrettelagt. Portalen er nå åpen for innsending av forslag for skoleåret 2021/22.

Profesjonelle utøvere, institusjoner, produsenter, og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken. Forslag meldes inn i DKS-portalen. Innmeldingsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår 2021/2022.

Hvordan vurderes forslagene vi får inn?

DKS Viken arbeider med å skape et godt møte mellom elevene og et profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet, og vektlegger kunstopplevelsen i programmeringen vår. Kunstopplevelsen kan være frittstående hendelser eller knyttes til det pedagogiske tilbudet i skolen. DKS Viken er en produserende enhet og alle fagområder har én eller flere produsenter med spisskompetanse innenfor sitt kunstfelt.

Spørsmål som blir stilt i vurderingen er: 

  • Har formidlingen høy kunstnerisk kvalitet? 
  • Hvorfor er dette prosjektet/konseptet/budskapet viktig? 
  • Hvorfor skal det presenteres i Den kulturelle skolesekken? 
  • Hvordan skal det skapes en opplevelse for elevene/publikum? 
  • For hvilke mål- og aldersgrupper passer prosjektet, og hvorfor akkurat disse? 
  • Hvordan bruker prosjektet skolen som arena? 

Videreutvikling 

Hvis en produksjon blir antatt, vil produsenten vurdere om det er aktuelt å bearbeide og videreutvikle den. Produsenten kan ønske å videreutvikle innhold, relevans, faglig utøvelse, formidling, tilpasning til skolens arena og varighet. 

Det kan også være relevant å knytte produksjonen til skolens læreplan. Da knyttes produksjonen som oftest til læreplanens overordnede del, samt én eller flere av de tverrfaglige temaene: 

Folkehelse og livsmestring 
Demokrati og medborgerskap 
Bærekraftig utvikling 

Turnévirksomheten 

Den kulturelle skolesekken i Viken har en egen formidlingsenhet som i samråd med utøver og skole ivaretar all turnévirksomhet. Dette inkluderer leiebiler, hotell, reise og så videre. 

Mangfold 

Den kulturelle skolesekken ser det som svært viktig å reflektere mangfoldet i produksjonene våre med tanke på etnisitet, kultur, klasse, legning og kjønnsidentitet.  

Last ned appen

For iPhone eller Android:

Appen er utviklet for utøvere i DKS-ordningen.

Slik kan du som utøver signere oppdragsavtalen din i Altinn

Hvordan er det å turnere i DKS

Kulturtanken har snakket med en rekke utøvere om hvordan det er å turnere i Den kulturelle skolesekken. Her kan du lese mer om hva de har uttalt: Erfaringer fra DKS-turné