Utøver

Vil du formidle for DKS Viken?

Vil du formidle kunst og kultur til barn og unge i Viken? Har du et spennende prosjekt på gang? 

Profesjonelle utøvere, institusjoner, produsenter, og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken.

Forslag meldes inn i den nasjonale DKS-portalen. Innmeldingsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår.

Hvordan vurderes forslagene vi får inn?

Den kulturelle skolesekken Viken vektlegger kunstopplevelsen i programmeringen.

Produsentene vurderer programforslag, etter et kvalifisert kunstnerisk skjønn sammen med faglige råd, etter blant annet disse kriteriene:

  • Har formidlingen høy kunstnerisk kvalitet med profesjonelle utøvere?
  • Hvordan skapes en opplevelse for elevene?
  • For hvilke aldersgrupper passer forslaget, og hvorfor?
  • Hvordan brukes skolen som arena?
  • Hvordan ivaretas et mangfold og sjangerbredde i programmeringen?

Veiledning, inkludert utviklingsmidler til produksjon og tilrettelegging for DKS, kan vurderes i hvert enkelt tilfelle. Følgende kunstuttrykk programmeres til faste trinn i skolen:

  • Musikk og scenekunst programmeres for 1.- 10. trinn og VGS
  • Litteratur programmeres for 3., 6., 9. trinn og VGS
  • Film programmeres for 4., 7., 10. Trinn og VGS
  • Visuell kunst programmeres for 2., 5., 8. trinn og VGS
  • Kulturarv programmeres for 4., 6. trinn og VGS


DKS Viken har også et omfattende tilrettelagt program for elever med funksjonsvariasjoner. I tillegg drifter vi ordningen Kulturdråpen med kunst- og kulturopplevelser i fengsler og rusinstitusjoner.

Send inn forslag og få mer informasjon på den nasjonale DKS Portalen.

Utøverapp

Appen er utviklet for utøvere og kulturinstitusjoner i DKS-ordningen.
I appen har du lett tilgang til dine forslag og relevant informasjon om turneen som tidsplaner, kart og kontaktinformasjon. Her vil du også finne kommunikasjonen du har med DKS-planleggere via meldingssystemet i portalen. Appen er utviklet for utøvere i DKS-ordningen.

Last ned appen for iPhone eller Android:

Slik kan du som utøver signere oppdragsavtalen din i Altinn