Utøver

Vil du formidle kunst og kultur til barn og unge i Viken? Har du et spennende prosjekt på gang? DKS Viken programmerer for grunnskole, videregående og Tilrettelagt.

Profesjonelle utøvere, institusjoner, produsenter, og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken. Forslag meldes inn i den nasjonale DKS-portalen. Innmeldingsfrist er 1. oktober for påfølgende skoleår.

Hvordan vurderes forslagene vi får inn?

DKS Viken arbeider med å skape et godt møte mellom elevene og et profesjonelt kunst- og kulturtilbud av høy kvalitet, og vektlegger kunstopplevelsen i programmeringen vår. Kunstopplevelsen kan være frittstående hendelser eller knyttes til det pedagogiske tilbudet i skolen. DKS Viken er en produserende enhet og alle fagområder har én eller flere produsenter med spisskompetanse innenfor sitt kunstfelt.

Spørsmål som blir stilt i vurderingen: 

  • Har formidlingen høy kunstnerisk kvalitet? 
  • Hvorfor er dette prosjektet/konseptet/budskapet viktig? 
  • Hvorfor skal det presenteres i Den kulturelle skolesekken? 
  • Hvordan skal det skapes en opplevelse for elevene/publikum? 
  • For hvilke mål- og aldersgrupper passer prosjektet, og hvorfor akkurat disse? 
  • Hvordan bruker prosjektet skolen som arena? 

Videreutvikling 

Hvis en produksjon blir antatt, vil produsenten vurdere om det er aktuelt å bearbeide og videreutvikle den. Produsenten kan ønske å videreutvikle innhold, relevans, faglig utøvelse, formidling, tilpasning til skolens arena og varighet. 

Det kan også være relevant å knytte produksjonen til skolens læreplan. Da knyttes produksjonen som oftest til læreplanens overordnede del, samt én eller flere av de tverrfaglige temaene: 

Folkehelse og livsmestring 
Demokrati og medborgerskap 
Bærekraftig utvikling 

Turnévirksomheten 

Den kulturelle skolesekken i Viken har en egen formidlingsenhet som i samråd med utøver og skole ivaretar all turnévirksomhet. Dette inkluderer leiebiler, hotell, reise og så videre. 

Mangfold 

Den kulturelle skolesekken ser det som svært viktig å reflektere mangfoldet i produksjonene våre med tanke på etnisitet, kultur, klasse, legning og kjønnsidentitet.  

Utøverapp

Appen er utviklet for utøvere og kulturinstitusjoner i DKS-ordningen.
I appen har du lett tilgang til dine forslag og relevant informasjon om turneen som tidsplaner, kart og kontaktinformasjon. Her vil du også finne kommunikasjonen du har med DKS-planleggere via meldingssystemet i portalen. Appen er utviklet for utøvere i DKS-ordningen.

Last ned appen for iPhone eller Android:

Slik kan du som utøver signere oppdragsavtalen din i Altinn