DKS Viken og Koronavirus

DKS Viken gjennomfører nå en normal drift, men med fortsatt forbehold om høyt sykefravær både blant utøverne og i skolen, og er derfor i tett dialog med alle involverte.

Det er skolene som har det endelige ansvaret for hvert enkelt besøk, og tilrettelegger for at det gjennomføres på en sikker måte. Ta kontakt hvis det er uklarheter eller spørsmål knyttet til et besøk på din skole.

Utøverne tar kontakt med hver enkelt skole ca. 1 uke før besøket.


Smittevernveileder

Vi har utarbeidet en smittevernveileder med råd til utøvere i Den kulturelle skolesekken som besøker skoler i Viken. Rådene er gitt innenfor rammene av gjeldende råd og anbefalinger fra helsemyndighetene.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt:

  • Cathrine Haakonsen (seksjonsleder DKS), tlf: 917 63 119
  • Lill Carin Jacobsen (enhetsleder formidling), tlf: 995 76 447
  • Johannes Hafnor (enhetsleder formidling), tlf: 957 95 573

Nyttige lenker

Viken fylkeskommune sine sider om korona for elever, foresatte og skoler

FHI råd om smittevern i skoler og barnehager

FHI smittevernråd for befolkningen

Helsedirektoratet. Informasjon om trafikklysmodellen for barneskole

Helsedirektoratet. Informasjon om trafikklysmodellen for ungdomsskole

Helsedirektoratet. Informasjon om trafikklysmodellen for videregående skole

Utdanningsdirekoratet. Informasjon om korona