DKS Viken er tilbake i normal drift, men vi følger med på situasjonen tilknyttet koronaviruset.


Smittevernveileder

Vi har utarbeidet en smittevernveileder med råd til utøvere i Den kulturelle skolesekken som besøker skoler i Viken. Rådene er gitt innenfor rammene av gjeldende råd og anbefalinger fra helsemyndighetene.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt:

  • Cathrine Haakonsen (seksjonsleder DKS), tlf: 917 63 119
  • Lill Carin Jacobsen (enhetsleder formidling), tlf: 995 76 447
  • Johannes Hafnor (enhetsleder formidling), tlf: 957 95 573

Nyttige lenker

Viken fylkeskommune sine sider om korona for elever, foresatte og skoler

FHI råd om smittevern i skoler og barnehager

FHI smittevernråd for befolkningen

Helsedirektoratet. Informasjon om trafikklysmodellen for barneskole

Helsedirektoratet. Informasjon om trafikklysmodellen for ungdomsskole

Helsedirektoratet. Informasjon om trafikklysmodellen for videregående skole

Utdanningsdirekoratet. Informasjon om korona