DKS Viken og Koronavirus

Mandag 20. april:
DKS Viken avlyser alle turneer frem til sommerferien 2020. Alle utøvere med kontrakter som gjelder for mai og juni 2020 vil få betalt i denne perioden. Les mer.

Torsdag 19. mars:
Utvider avlysningsperioden
Den kulturelle skolesekken Viken avlyser alle turneer i fylkeskommunal regi fra og med 12. mars til og med 30. april 2020. 
DKS Viken ønsker å bidra til den viktige, nasjonale dugnaden som nå pågår for å hindre at koronasmitten spres i Norge.  
DKS Viken betaler alle utøverne det avtalte honoraret for denne perioden i henhold til oppdragsavtale. Direkte kostnader og produksjonskostnader utøverne har hatt til nå dekkes. Diettkostnader og reisekostnader for turneer som ikke er gjennomført til nå dekkes ikke. Les mer.

Fredag 13. mars:
Vi jobber med å avklare situasjonen etter påske

Den kulturelle skolesekken Viken ønsker å bidra til den viktige, nasjonale dugnaden som nå pågår for å hindre at koronasmitten spres i Norge. Vi følger kontinuerlig med på offentlige myndigheters håndtering av situasjonen, og kommer med oppdateringer på denne siden i henhold til dette. 
– Vi ønsker, og jobber for, at vi fortsatt kan utbetale honorarer til utøverne som har kontrakter med oss også etter påske dersom situasjonen krever at skolene er stengt.  
– Vi jobber med muligheten for å utvikle digitale produksjoner for elever med hjemmeløsninger dersom skolene stenges over lengre tid.  
– Vi har tett og god kontakt med Kulturtanken for å finne de beste løsningene fremover. 

Onsdag 11. mars:
Avlysning frem til påske
Den kulturelle skolesekken Viken følger situasjonen om Koronaviruset i Norge kontinuerlig. Alle samarbeidende kommuner, skoler og utøvere er nå kontaktet etter avgjørelsen om å avlyse alle turneer fra og med 12. mars til og med 3. april. Avtalte honorarer til utøvere i denne perioden dekkes.

Til skolene i Viken: 
Den kulturelle skolesekken (DKS) i Viken avlyser alle turneer i fylkeskommunal regi fram til påske 2020, gjeldende fra 12.03.20 til og med 03.04.20.  
Dette som en del av et forebyggende “føre var-prinsipp” i forbindelse med Korona-viruset.  Eventuelle behov for tiltak etter den nevnte perioden vil bli vurdert fortløpende.   
Det er viktig at eventuelle bestillinger som kommunen/skolen har gjort i perioden, avbestilles (for eksempel elevtransport).  DKS Viken har også sendt ut dette varselet til postmottak til kommunene. 

Til utøvere på turné for DKS Viken: 
Den kulturelle skolesekken Viken avlyser alle turneer i fylkeskommunal regi fra og med 12. mars til og med 3. april 2020 (skolens påskeferie).  
Dette er et forebyggende tiltak ut fra «føre var»-prinsippet.  
DKS Viken betaler alle utøverne det avtalte honoraret for denne perioden i henhold til oppdragsavtalene. Direkte kostnader og produksjonskostnader utøvere har hatt til nå dekkes. Diettkostnader og reisekostnader som ikke er gjennomført til nå dekkes ikke.  
DKS Viken informerer alle berørte kommuner og skoler i Viken om avlysningene. For de som har turneer som fortsetter etter påske eller har turnéstart etter påske vil vi komme tilbake med mer informasjon.  

Har du spørsmål tilknyttet DKS og koronasituasjonen ta gjerne kontakt med:

  • Cathrine Haakonsen (seksjonsleder DKS), tlf: 917 63 119
  • Lill Carin Jacobsen (enhetsleder formidling), tlf: 995 76 447
  • Johannes Hafnor (enhetsleder produksjon), tlf: 957 95 573
  • Amund Oserud Bentzen (Rådgiver), tlf: 412 67 838