DKS Viken og Koronavirus

Informasjon til og med 28. januar

Fra og med 12. januar starter vi opp igjen med skolebesøkene på grunnskolen, 1 – 10 klasse. På videregående skole forlenger vi avlysningene til og med 28. Januar. 

Den kulturelle skolesekken defineres som skolefaglig aktivitet, og følger trafikklysmodellen fra Utdanningsdirektoratet.

Grunnskolen

Det er fortsatt stor usikkerhet rundt smittesituasjonen, og store forskjeller på smittetrykk på skolene i Viken. Vi vil gjennomføre besøkene så langt det lar seg gjøre i tråd med smittevernsrestriksjoner og trafikklysmodellen.

Videregående skole

Alle fysiske besøk i regi av DKS Viken blir avlyst nå som skolene er på rødt nivå.

Endrer regjeringen til gult nivå i løpet av perioden, vil situasjonen med avlysninger vurderes på nytt. DKS samarbeider med utøvere og institusjoner som trenger tid til eventuell omstilling i trafikklysmodellen, så vi må ofte legge til et par ukers planeleggingshorisont ved raske endringer.


Smittevernveileder

Vi har utarbeidet en smittevernveileder med råd til utøvere i Den kulturelle skolesekken som besøker skoler i Viken. Rådene er gitt innenfor rammene av gjeldende råd og anbefalinger fra helsemyndighetene.

Har du spørsmål, ta gjerne kontakt:

  • Cathrine Haakonsen (seksjonsleder DKS), tlf: 917 63 119
  • Lill Carin Jacobsen (enhetsleder formidling), tlf: 995 76 447
  • Johannes Hafnor (enhetsleder formidling), tlf: 957 95 573

Nyttige lenker

Viken fylkeskommune sine sider om korona for elever, foresatte og skoler

FHI råd om smittevern i skoler og barnehager

FHI smittevernråd for befolkningen

Helsedirektoratet. Informasjon om trafikklysmodellen for barneskole

Helsedirektoratet. Informasjon om trafikklysmodellen for ungdomsskole

Helsedirektoratet. Informasjon om trafikklysmodellen for videregående skole

Utdanningsdirekoratet. Informasjon om korona