Foto: Adrian Sulyok fra Unsplash

Vi leter etter nytt sceneteknisk lager

Den kulturelle skolesekken (DKS) Viken leverer profesjonell kunst og kultur til barn og unge i grunnskole og videregående skole. Det scenetekniske er en vesentlig faktor i mange av produksjonene. For å håndtere dette har vi et stort eget lager med sceneteknisk utstyr (lyd, lys, audio/video m.m).

Vi må nå ut av våre eksisterende lokaler i kjelleren på Galleri Oslo/bussterminalen i Oslo og leter derfor etter nye lagerlokaler/kombinasjonslokaler.

Vi må være oppe og gå i nye lokaler senest i løpet av juli 2022!

Geografisk er ønsket innen «Stor-Oslo».  Sentrumsnært i Oslo (innenfor ring 3) er å foretrekke, men vi ønsker ikke å låse oss til dette. Når vi sier «Stor-Oslo» tenker vi primært på nord og øst, for eksempel i retning av Lørenskog/Kolbotn.

Vi har følgende behov:

 • Ca. 200-250 m2 lagerlokale
  • Oppvarmet til innetemperatur, med god ventilasjon og belysning (ansatte vil måtte oppholde seg der i stor grad og HMS-hensyn må ivaretas fullt ut).
  • Innredes med hyller, arbeidsbenk og ulike soner for utstyr inn/ut tilpasset vår virksomhet. Innredning kan vi ordne selv.
  • Må være på bakkeplan, med terskelfri inn-/utlast. Rommet må være tilnærmet fritt for søyler/konstruksjoner som hindrer god praktisk flyt.
  • Elektrisk kjøreport med lysåpning på minimum 4 m høyde, 3,5 m bredde. Noe overbygning over porten er ønskelig.
  • Egen inngangsdør for persontrafikk (ev. i kjøreport).
  • Plass til 1-2 biler innendørs for inn/utlast av kortere varighet. Sluk i gulv kan være en fordel.
  • Minimum 4 * 16 A vanlig strøm innendørs. Enkel tilgang til sikringsskap.
  • Avtrekk ved servicestasjon (luft) med tanke på reparasjon av finelektronikk (for eksempel lodding, – aktuelt enten på lager eller i forbindelse med kontorplasser).
 • 2-3 kontorplasser med innslipp av dagslys (landskap på 15-20 m2 er ok).
 • Enkle kjøkkenfasiliteter (spisebord med plass til 4-5 pers, plass til noe dekketøy, vask, oppvaskmaskin o.l.).
 • 2 toaletter.
 • Parkeringsplasser
  • 8-10 stk. Utendørs er ok, men aller helst under tak. 
  • Tett på lagerlokalene.
 • Generelt
  • Alle lokaler må være tett på hverandre.
  • God infrastruktur for nettilgang/Wi-Fi i alle lokaler, fortrinnsvis fiber. Vi ordner tilgang til fylkeskommunalt nett og ev. trådløse rutere selv.
  • Alarm (videoovervåking av parkeringsplass og port/dør er ønskelig hvis lokalene er i et «belastet miljø»).
  • Det er fint hvis vasking av lokalene kan skje via utleier, men det er ikke et krav.
  • Søppeltømming i lokalene, og tilgang til containere/brønner ved behov.
  • Digital tilgangsstyring. For eksempel må utøvere kunne hente og levere utstyr uten at lageret må være bemannet. Disse må kunne få tilgang med en kode eller liknende. Dette må kunne administreres av oss.

Aktuelle tilleggsbehov/opplysninger

 • Varighet på leieavtale/horisont ønskes til 5 år. De nye fylkeskommune vil ta over forpliktelsene i en ev. avtale etter nedleggelse av Viken fk. ved årsskiftet 2023/2024.
 • Det kan være en fordel om lokalene er tett på andre miljøer innen kunst- og kulturfeltet.
 • Pris er vesentlig, men gode og effektive løsninger er også viktig.
 • Nærhet til kollektivtransport er ønskelig.
 • En ev. leieavtale skrives med eiendomsavdelingen i Viken fylkeskommune.
 • Vi vil gjerne se aktuelle lokaler. Fint med konkrete forslag for befaring så fort som mulig.
 • Trolig må hele «Akershus-delen» av Den kulturelle skolesekken i Viken, finne seg nye lokaler. Det kan bety at man vil trenge:
  • 12-15 kontorplasser
  • 2 møterom
   • 6-8 personer
   • 15-20 personer
  • Kjøkken- og toalettfasiliteter
  • Produksjonslokale på ca 150 m2, for prøver og liknende på produksjoner (bør i så fall være tett på teknisk lager).

Finner man det overnevnte på leting etter lager, kan det være aktuelt å tenke «samlet flytt». Greit å ha i mente, men lager er prioritet 1 nå!

Vet du om noe, som kan være aktuelt, eller kjenner noen som kanskje gjør det?

Ta kontakt med:  Amund Oserud Bentzen, amundb@viken.no / 412 67 838.

Send gjerne bilder med en gang, så er det lettere for oss å vurdere aktualitet.