Tanja Steen/DKS Viken

Meld inn litteraturproduksjon på KOMMA 2022

KOMMA – visningsarena for litteratur

Nå kan du melde på produksjoner på neste års Komma. Søknadsfrist er 31. oktober.

KOMMA inviterer alle forfattere og formidlere som ønsker å turnere i DKS til å melde inn sine produksjoner. Innmeldingen er åpen mellom 13. september og 31. oktober

Komma er en visningsarena for litterære produksjoner, opprettet av Forfattersentrum i samarbeid med Norsk Litteraturfestival, Den kulturelle skolesekken i Innlandet, Den kulturelle skolesekken i Viken og Kulturtanken. Seminaret foregår på Lillehammer de første dagene under Norsk Litteraturfestival. Dette er en unik mulighet til å vise fram produksjoner for produsenter i Den kulturelle skolesekken, og andre potensielle oppdragsgivere.

Hva er en litterær produksjon?

En litterær produksjon kan være alt fra et tradisjonelt forfatterbesøk, der du veksler mellom å lese fra og fortelle om bøkene dine, til større sceneproduksjoner med musikk og dramatisering av teksten.

Påmelding og mer info: Norsk Litteraturfestival

Bilder fra KOMMA 2020. Foto: Tanja Steen/DKS Viken