Foto: Lars Opstad

Vil du bidra i Den kulturelle skolesekken 2022/23?

Lyst til å være en del av DKS neste skoleår? 15. august åpner DKS-portalen for innsendelse og reaktivering av forslag til skoleåret 2022/23. Innmeldingsfrist er 1. oktober.

På den nasjonale siden for Den kulturelle skolesekken kan du lese mer og få info om hvordan du kan søke.

Du kan også lese mer om hva DKS Viken ser etter for å kunne programmere en produksjon under siden “utøver”.

Ta gjerne kontakt med oss hvis det er noe du lurer på.