Anja Carr
Anja Carr

Program 2021 - 22

Skoleårets program fra DKS Viken er ute! Vi gleder oss ekstra mye over programlanseringen dette skoleåret. Det fysiske nære møtet mellom kunstner og elev er blant de viktigste målene til DKS Viken, og nå ser vi at dette kan bli mulig igjen. Ta en titt på programmet for å se det mangfoldige tilbudet. Vi håper du finner glede og interesse i det vi mener er det ypperste av kunst som leveres elevene i Viken!  

DKS Viken leverer kunstopplevelser til hele grunnskolen og videregående skole. Vi tilbyr også et program til elever med behov for tilrettelagte kunst- og kulturopplevelser. Kulturdråpen leverer kunstproduksjoner til fengsler og institusjoner.  

DKS Viken og korona 

Selv om vi er ved godt mot og har planlagt for et grønt skoleår, har vi tilpasset programmet for et fortsatt levende koronavirus. Vi holder oss løpende orientert om pandemien, og er i tett dialog med fylkeskommunen, skolene og utøverne. Det er den enkelte skoles smittevernsituasjon som er gjeldende, og skolen har det endelige ansvaret for at det gjennomføres på en sikker måte. Utøverne ringer skolen ca. en uke før besøket og avtaler nærmere. Vi har også en smittevernveileder som alle utøvere i DKS Viken må etterfølge.  

Vi gleder oss til et nytt og opplevelsesrikt skoleår! 

Foto er fra produksjonen “Donald Dolly Flygeblad” med Anja Carr