Invitasjon til medvirkning - Temastrategi kunst og kultur

Viken fylkeskommune er i gang med arbeidet “Temastrategier for rådsområdene kultur og mangfold i 2021”. Vi invitere deg til å komme med din mening i prosessen. Du kan være med i et åpent innspillsmøte 1. juni, og/eller komme med din mening skriftlig.

Vil du mene noe om kulturpolitikk i Viken?

Temastrategier er et viktig verktøy for fylkeskommunen. Det vil vise politisk retning, og legge politiske føringer for arbeidet fremover. De er viktige for å ivareta bredden i fagområdene innen kulturområdet, og ivaretar også behovet for å konkretisere prioriteringene innen kultur- og mangfoldsområdet i et Viken-perspektiv.

Innspillene skal brukes til utarbeidelsen av temastrategiene. Her ønsker vi innspill både som kunnskapsgrunnlag og på forslag til strategier, tiltak og samarbeid.

Slik kan du komme med innspill:

Mer info, påmelding til møtet 1. juni og link til innspillskjema finner du på Viken fylkeskommune:

Temastrategier kunst og kultur, bibliotekutvikling og frivillighet.

Frist for påmelding til innspillsmøte er 28. mai og frist for skriftlig innspill er 14. juni.