Foto Tanja Steen/DKS Viken

DKS Viken avlyser formidlinger ut 2020

Det er med tungt hjerte DKS Viken avlyser alle planlagte fysiske formidlinger fra og med mandag 09.11 og ut året.  

Vi ser på profesjonelle kunst- og kulturopplevelser til barn og unge som et viktig bidrag i skolehverdagen, men ut ifra dagens smittesituasjon og myndighetenes tiltak for å redusere smitterisikoen, er avlysningen et nødvendig tiltak. Det er ca. 60 turneer med til sammen ca. 950 enkeltarrangement rundt om i Viken som blir berørt. 

Alle avtalte honorarer til utøvere i avlysningsperioden utbetales. 

Les mer på vår side DKS Viken og koronavirus.