Arenasamlinger – et sted for inntrykk og uttrykk

Arenasamling er et sted der pausene er like viktig som arrangementene på scenen. Et sted der sinnet blir spekket med inntrykk, følelsene blir satt på prøve, inspirasjon hentes, nettverk bygges, utøvere presenterer og faglige ideer utfordres.  

Denne høsten gjennomføres fem av seks arenasamlinger for kunst rettet mot barn og unge. ØYE PÅ, SPOR og KOMMA fant sted i september, MARKED FOR MUSIKK i oktober og ARENA FILM kommer i slutten av november. MARKED FOR SCENEKUNST kommer til våren.  

Et godt sted å holde seg orientert 

Ansatte i Den kulturelle skolesekken (DKS) er alltid på søken etter utøvere, produksjoner, kunst, tema, dialoger og debatter som kan berike, inspirere og hjelpe til med å sende ut kunst av god kvalitet til skoleelevene. I år ble det innsendt 2443 forslag fra utøvere som ønsker å turnere i DKS. Arenasamlinger er et ideelt sted å holde seg orientert, og det er med på å gjøre det enklere for DKS å behandle forslagene på en god måte. Det er også et sted for å få inspirasjon til å utvikle nye produksjoner.  

“KOMMA er et fint sted å orientere oss i en variasjon av litteraturformidling og skaffe inspirasjon til arbeidet med å tilby elevene engasjerende litteraturmøter som kan være med på å skape nysgjerrighet”. (Thomas Oxem, DKS Oslo)

Thomas Oxem (fagkonsulent i DKS Oslo) og Widar Aspeli (produsent litteratur Turnéorganisasjonen og UKM Hedmark) (Foto: Tanja Steen/DKS Viken)

KOMMA – en smakebit 

Arenasamlingene er ulikt organisert. KOMMA er tilknyttet Norsk Litteraturfestival på Lillehammer, og er et eget arrangement spesielt tilpasset DKS ansatte og andre som jobber med litteraturformidling for barn og unge. Her møtes kolleger fra hele landet, og forfattere og utøvere blir invitert for å pitche sine produksjoner eller vise korte eller lengre utdrag. Noen av produksjonene har turnert i DKS, noen er helt nye, og noen er kun på idéstadiet. I år ble det innsendt 60 søknader.  

«Det er fint og nødvendig med en nasjonal møteplass med rent DKS-fokus. Tanken bak å knytte denne arenaen til Litteraturfestivalen er muligheten til å få med mye mer enn Komma-programmet. Som i en setning der det alltid kommer noe etter komma …». (Widar Aspeli

Blir barn skremt av grøss og gru? 

Arenasamlinger er et viktig sted for fagsamtaler med kolleger. Vi trenger en organisert møteplass for å få til de organiserte samtalene i paneldebatter og seminarer, men også de uorganiserte samtalene i pausene og mellomrommene. Kunstprosjektene utøverne tar med seg inn i arenaene gir et genuint grunnlag for samtaler som kan berike, gi ny kunnskap og nye meninger. Kombinasjonen med fag og kunstopplevelser i arenasamlingen er et godt bidrag for å utvikle og holde liv i kunst og kulturfeltet for DKS. 

På KOMMA er det en rekke forfattere som tar tak i de store tema som fødsel, døden, ekstremisme, overgrep, redsel, sykdom og undertrykkelse. Når og hvordan kan dette formidles for barn og unge? Kan det bli for sterke inntrykk?  

Forfatterne A.Audhild Solberg, Mari Men Holsve og Alexander Løken (Foto: Tanja Steen/DKS Viken)

Forfatterne A.Audhild Solberg, Mari Men Holsve og Alexander Løken skriver grøssere for barn og unge. De drar tilhørerne og leserne sine inn i verdener fylt med monstre, overnaturlig grøss, spenning, troll og fantasy. Er det greit å skremme barn? Når blir de skremt? Hva sitter barna igjen med etter at forfatteren har forlatt klasserommet? De tre forfatterne holdt innlegg og debatterte under en middag med KOMMA deltagerne. Forfatterne mener det meste kan formidles til barn, men det er viktig å gjøre det på en god måte. Det var stor enighet blant KOMMA publikumet, og det ble diskutert rundt form og lengde på en produksjon, passende aldersgrupper, og ivaretakelse av barn som kanskje kan være litt skremte. Forfatter A.Audhild Solberg synes det er viktig å involvere elevene hele tiden, og sette av god tid til samtale. Hun synes også det er viktig å snakke om hvordan hun selv får ideer til bøker, slik at elevene kan bli inspirert til å skrive selv.  

«Det er viktig for oss å møte fagfeller til meningsutvekslinger, for å knytte relasjoner og for å få innsikt i andres tanker om formidling av litteratur til barn og ungdom». (Thomas Oxem og Inger-Johanne Molven, DKS Oslo)

Hvordan skal kunstprosjektene formidles?  

Form og metode på hvordan kunstprosjekter kan vises og formidles til elevene er et gjennomgående diskusjonstema under KOMMA. Marie Otilie Hundervatt (produsent for litteratur og scenekunst DKS Innlandet), Petra Helgesen (fra foreningen LES og prosjektleder for UPRISEN) og Gunnar Viberg (produsent litteratur DKS Viken) er alle enige om at dette er noe de leter etter på slike arenasamlinger. De trenger ideer og inspirasjon til hvordan litteratur kan formidles, formes og pakkes inn for å fungere og nå barn og unge på best mulig måte.  

 Petra Helgesen, Marie Otilie Hundervatt og Gunnar Viberg (Foto: Tanja Steen/DKS Viken)

Utøverne på KOMMA har ulike måter å formidle på til barn og unge. Forfatter og illustratør Flu Hartberg tegner “live” på skolebesøk mens han deler gleden i tegning som kunstform og språk. Forfatter Ingeborg Eliassen og illustratør Hilde Hodnefjell reiser sammen ut til skolene når de skal formidle boken “Du tror det ikke før du får se det”. De mener det er et godt grep for å få barna aktivt med seg under skolebesøkene. Med lekenhet og humor forteller og tegner de for barna, og alle dikter med til tegningene underveis. Barna får også god tid til å leke med tegning og rim på egenhånd.  

Ingeborg Eliassen og illustratør Hilde Hodnefjell med boken “Du tror det ikke før du får se det”. En tre meter lang trekkspillbok. (Foto: Tanja Steen/DKS Viken)

Forfatter Steffen Sørum stiller spørsmål ved om forfatteren kan komme i vegen for sin egen tekst? I samarbeid med Erlend Ashov har de laget prosjektet Novellemysteriet som reiser rundt til skolene uten utøver. Forfatter Anders Totland har bakgrunn som musiker og bruker tangenter til å sette lyd på høytlesning av boken “Engel i snøen”.  Forfatter og tidligere fotballproff Michael Stilson håper han kan bidra til å motivere barn og unge til å lese ved deling av egne erfaringer. Språk er for Stilton et verktøy for å skape endring. Han mener det er en helt gratis måte å øve seg på å innta et annet perspektiv. Stilson ønsker å formidle styrken i språk og litteratur som hjelp til å ta avgjørende valg i eget liv.  

Anders Totland med utdrag fra boken “Engel i snøen”. (Foto: Tanja Steen/DKS Viken)
Forfatter Michael Stilson (Foto: Tanja Steen/DKS Viken)

“Det starter med språket. Det gjør deg robust til å stå i mot”. Språk er kraft til å påvirke ting rundt seg. Man kan endre verden gjennom språk i sitt eget hode”. (Michael Stilson

«Du må lese fordi det er kjekt. Unner alle å få oppleve glede over en bok – hvordan en bok kan ta deg vekk». (Michael Stilson) 


Toppfoto: Flu Hartberg under KOMMA (Foto: Tanja Steen/DKS Viken)