Foto: Bjørn H.S. Kristiansen

#MIKROEVENTYR - DKS og friluftsliv

Elever fra 10. trinn på Gjerdrum ungdomsskole er på friluftseventyr i eget nærmiljø. Det hele skal ende opp i en film laget av elevene. Med seg har de utøverne Mikkel Soya Bølstad og Marius Nergård Pedersen, journalister, fotografer og forfattere.

Friluftsliv i samarbeid med Den kulturelle skolesekken 

Henvendelsen kom fra Viken Friluftsliv/Idrett om spørsmål om et samarbeid med Den kulturelle skolesekken Viken. Bjørn Kristiansen, produsent for kulturarv i DKS Viken, så verdien av prosjektet og kastet seg over det: «Friluftslivets rolle for nasjonsbyggingen og dagens norske selvforståelse er åpenbar. Friluftsliv er kulturarv, så det var bare å si: JA, klart vi kan!»

Nøkkelpersonene f.v: Viggo Homble, Marius Nergård Pedersen, Mikkel Soya Bølstad og Anni Dreyer Fladby. (Foto: Bjørn H.S. Kristiansen/DKSViken)

Den 16.09. 2020 startet pilotprosjektet #Mikroeventyr. 30 elever fra 10. trinn på Gjerdrum ungdomsskole, valgfag Natur, miljø og friluftsliv deltar. Utøverne er Mikkel Soya Bølstad og Marius Nergård Pedersen, journalister, fotografer og forfattere. De står bak konseptet Mikroeventyr. Det handler om å dra på friluftsliveventyr i eget nærmiljø!  Første punkt på programmet var et engasjerende, morsomt og godt forberedt foredrag om eventyr, eventyrere, villmarksekspedisjoner, friluftslivets kulturhistoriske bakteppe, og dere egne prosjekter. Andre punkt var at elevene i grupper skulle designe sin egen ekspedisjon.

Neste steg blir gjennomføringen. Da skal «eventyret» dokumenteres i form av film, som redigeres av elevene til en maks 6. minutters video. Prosjektet avsluttes i uke 43 med visning av alle prosjektene og kåring av en vinner.  

DKS Viken ønsker å nå ut til flest mulig barn med sine produksjoner. #Mikroeventyr kan derfor sees på som en eksklusiv mulighet for 10 klasse ved Gjerdrum ungdomsskole. Her er det kun 30 elever som får tilbudet. Prosjektet går over flere uker, og skolens lærere må engasjere seg mye. Takk til Anni Dreyer Fladby og Viggo Homble som er foroverlente og positive. Generøs finansiering fra Viken Friluftsliv/Idrett har også gjort at dette er mulig.

DKS Viken ser også verdien av dette der turgåing og friluftsliv blir satt inn i en større kulturhistorisk sammenheng. Møtet med Marius og Mikkel er inspirerende og åpner opp for nye tanker og ideer. Medvirkning og dybdelæring er bærebjelkene: elevene lager sine egne ekspedisjoner og dokumenterer dem. De erfarer idemyldring, utvelgelse, planlegging, gjennomføring og dokumentering. Prosjektet får ungdommene opp av stolen og ut i friluft. Sist men ikke minst: #Mikroeventyr bringer utvikling og fornying inn i DKS. Vi gleder oss til fortsettelsen!  

Fra gjennomføringen på Gjerdrum ungdomsskole. (Foto: Bjørn H.S. Kristiansen/DKSViken)