15. august åpnet DKS-portalen for innsendelse og videreføring av forslag fra profesjonelle utøvere, institusjoner, produsenter og formidlere av kunst og kultur.

Den kulturelle skolesekken bidrar til at alle skoleelever i Norge, uansett hvor de bor, hvilken skole de går på eller hvilken bakgrunn de har, møter profesjonell kunst og kultur.

Ordningen er landets største formidlingsarena for kunstnere og kulturformidlere, og i skoleåret 2019/20 bidro over 4000 utøvere i Den kulturelle skolesekken.

Aktørene i DKS møter barn og unge i hele Norge. Det er derfor et mål at utøverne, produksjonene og apparatet elevene møter speiler vårt samfunn, synliggjør forbilder og bidrar til et inkluderende og mangfoldig fellesskap.

Meld inn ditt programforslag – og du kan bli en av dem som bidrar i verdens beste ordning for kunst- og kulturformidling til barn og unge!

Innmeldingsfrist 1. oktober

Profesjonelle utøvere, institusjoner, produsenter og formidlere av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken via DKS-portalen. Et programforslag kan være en ny idé eller en ferdig produsert produksjon som allerede er vist i DKS eller et annet sted.

Representerer du en kunst- eller kulturinstitusjon kan du registrere institusjonen og sende inn forslag på vegne av denne.

For skoleåret 2021-2022 er innmeldingsfrist 1. oktober. Fristen gjelder for både nye programforslag og videreføring av tidligere innsendte forslag.

Toppbilde: Gabor Vosteen aka Fløytemanen opptrer på Marked for musikk 2019. Foto; Knut Sørhusbakken