Smittevernveileder for utøvere i DKS

Skolene har startet opp etter ferien, og utøvere fra Den kulturelle skolesekken (DKS Viken) skal snart besøke skolene i hele fylket med sine produksjoner. DKS Viken har utarbeidet en smittevernveileder for å bidra til tryggere DKS besøk i møte med elevene.

DKS Viken ser fram til å gi elevene nære og gode kunstopplevelser. Samtidig vil vi bidra til en trygg åpning av skolene, og tilpasse besøkene utover året for å unngå smitte. Det er skolens regler som gjelder for å overholde godt smittevern. DKS Viken har i tillegg utarbeidet en smittevernveileder for DKS-utøverne som besøker skolene. I den står det hva DKS-utøvere skal gjøre for å unngå å bli smittet, og for å unngå å spre smitte.     

Med en smittevernveileder for utøverne håper vi dette gjør besøkene på skolene enklere og tryggere. Vi vil gjøre alt vi kan for å overholde godt smittevern gjennom en god dialog med alle parter, skoler og utøvere. Vi følger koronasituasjonen i fylket og landet fortløpende, men trenger alles bidrag for å kunne holde oss orientert om smitteverntiltak på hver enkelt skole. Med en god dialog i forkant, god avstand og sunn fornuft, ligger alt til rette for at gode kunst og kulturopplevelser kan fortsette som før.  

Les vår smittevernveileder her:

Dersom man overholder noen enkle regler som god avstand mellom elevene og utøver, er det ingenting i veien for å gjennomføre DKS-programmet. På bildet ser vi kunstner Hilde Grønner Flikke på besøk hos Nesoddtangen skole. (Foto: Tanja Steen/DKS Viken)