Øyepå 2020

Øyepå – digital formidling

1. september 2020, kl. 9.00–15.00

Årets Øyepå tar form som en heldags nettsamling via Zoom. Påmeldingsfrist: 28. august.

Øyepå etablerte seg i fjor som en nasjonal møteplass for visuell kunst i Den kulturelle skolesekken. Møteplassen fant sted i Lofoten under LIAF – Lofoten International Art Festival. Det ble et fruktbart møte mellom Øyepå og Liaf. De 80 deltagerne fra Øyepå fikk virkelig utnyttet mulighetene for å se og oppleve samtidskunsten gjennom LIAF sitt mangfoldige programtilbud.

Digitalt tema og digital plattform

Med koronasituasjonen har Øyepå, som så mange andre kulturarrangører, møtt på nye utfordringer når vi nå ikke kan møtes fysisk. Programkomiteen har derfor jobbet intens med å tilpasse Øyepå slik at DKS-ansatte, formidlere og kunstnere igjen kan samles under faglige diskusjoner om kunsten og DKS. Denne gangen er temaet digital formidling, og så klart finner det også sted på en digital plattform, i denne anledning på Zoom. Hele arrangementet foregår på en dag.

Programkomiteen inviterte i vår alle kommuner og fylkeskommuner til å sende inn sine erfaringer og produksjoner innen digital formidling. Det ble sendt inn produksjoner som har vært gjennomført og produksjoner som er påtenkt. De engasjerte også Nicole Rafiki som kurator for å gjennomgå de 20 innsendte forslagene. Nicole har hatt noen intense uker sammen med programkomiteen for å gå gjennomgå disse, og å sette sammen et relevant faglig innhold. Mens hun utarbeidet programmet har hun sett på DKS både utenfra og innenfra, og benyttet seg av sitt profesjonelle nettverk i kunstfeltet.

Nicole Rafiki (Foto: Bjørn Wad)

Program

Møteplassen i år legger opp til arena for erfaringsdeling med temaet  “digital formidling av visuell kunst for barn og unge“. Programmet er tiltenkt delt i to deler:

1.Beredeskapsrommet:

En felles refleksjon og samtale om erfaringer produsenter og fagansvarlige har gjort i pandemiens første fase: Hva ble gjort? Hvordan ble initiativene tatt imot? Hva kan vi ta med oss videre av gode erfaringer?


2.Mulighetsrommet.

Vi ser fremover og undersøker nye formidlingsformer for visuell kunst. Hvordan kan eller bør kunstformidlingen bruke digitale kanaler og formater til å skape nye utrykk på kunstens premisser

Program Øyepå digital formidling

Zoom / Kulturtanken, tirsdag 1. september 2020

09:00: Velkommen!

 • Øystein Strand og Kyrre Bjørkås fra Kulturtanken ønsker velkommen
 • Kurator og moderator Nicole Rafiki presenterer årets Øyepå

09:15: Beredskapsrommet – Tre produksjoner fra Den kulturelle skolesekken

 • Kristina Junttila fra Nordnorsk Kunstnersenter presenterer Et godt sted å være
 • Marit Bakken fra DKS Trøndelag presenterer Tilfeldigheter satt i system
 • Camilla Sune fra Henie Onstad Kunstsenter presenterer New Visions
 • Spørsmål og innspill

10:30:  Nye rom, ny praksis del 1:

 • Tin Phan, arkitekt, om digital innovasjon og den menneskelige faktoren
 • Tore Vagn Lid, regissør og professor ved KHiO og NTNU om forskningsprosjektet Analogiseringen av det digitale og forestillingen 03:08:38 Tilstander av unntak
 • Spørsmål og innspill

11:30   Lunsj

12:30   Nye rom, ny praksis del 2:

 • Håkon Lillegraven fra Fotogalleriet: om digital kunstproduksjon og formidling under pandemien.
 • Charlotte Blanche Myrvold fra Kulturtanken om FoNT-prosjektene (Formidlingsmodeller og ny teknologi)
 • Ådne Obrestad og Isha Nabi, lærer og elev ved Etterstad VGS om erfaringer med Celledeling av Hanne Ramsdal og Rebekka Nystabakk
 • Spørsmål og innspill

13:40   Pause

13:50   Mulighetsrommet

 • Nicole Rafiki utforsker mulighetsrommet i samtale med kunstnerne Yohannes Mekonnen og Ilavenil Jayapalan
 • Spørsmål og innspill

15:00:  Avsluttende refleksjoner fra Øyepås programråd

Med forbehold om endringer

Programkomite:

Nicole Rafiki, gjestekurator

Inger-Johanne Molven, DKS Oslo

Jeanette Steen Kristensen, DKS Nordland

Mei Silja Szetu, Nasjonalmuseet

Vibeke Kirkebø Hegg, DKS Viken

Rami Maktabi, DKS Viken

Om Nicole Rafiki: Nicole Rafiki (f. 1989) har en BA i internasjonale utviklingsstudier fra Oslo Met og en MA i samfunnskommunikasjon fra Universitetet i Agder. Hun har tidligere jobbet som journalist og dokumentarfotograf med enslige mindreårige flyktninger. Prosjektet “Descendants” er et bidrag til FNs tiår for mennesker med afrikansk opprinnelse, og er blitt vist i offentlige utstillinger i Oslo, Trondheim, Kristiansand og Bergen. Rafiki har jobbet med kunstfotografi siden 2018. Hennes kunstneriske arbeid har blitt vist i internasjonale gruppeutstillinger, inkludert Afrikas største kunstmesse Turbine art fair i 2019. I 2020 debuterer Rafiki med sine første to soloutstillinger på Fotografiets hus og Kunstplass Oslo.

Spørsmål kan rettes til ramim@viken.no

Programkomiteens myldremøte hos Kulturtanken juni 2020. (Foto Rami Maktabi/DKS Viken)