Foto: Signe Fuglesteg Luksengard.

Teaterforestillinger som hørespill

Selv om Den kulturelle skolesekken ikke kommer på besøk som vanlig, så kan elevene likevel bli med på teater! Denne gangen som hørespill for 1.-4. trinn og 5.-7. trinn.

Forestillingene “Snackie”, “Monster i magen” og “Jørgen Moes vei nr. 13” skulle hatt premiere på Brageteatret denne våren. Da korona førte til avlysninger bearbeidet Brageteatret manusene til lytteformat.

Hørespillene kan spilles høyt i klassen eller høres hjemme. De kan også brukes i undervisningen. Det følger med skolemateriell knyttet til kompetansemål for de ulike trinnene.

For 1.-4. trinn:
«Jørgen Moes vei nr. 13» av Tor Åge Bringsværd.
Les mer og finn linken her: Jørgen Moes vei nr 13

«Monster i Magen» av Lina Killingdalen.
Les mer og finn linken her: Monster i magen

For 5.-7. trinn:
«SNACKIE» av Ingvild Schade.
Les mer og finn linken her: Snackie

Foto øverst er tatt av: Signe Fuglesteg Luksengard og er fra forestillingen SNACKIE.