Teaterforestillinger som hørespill

Selv om Den kulturelle skolesekken ikke kommer på besøk som vanlig, så kan elevene likevel bli med på teater! Denne gangen som hørespill for 1.-4. trinn og 5.-7. trinn.

Forestillingene “Snackie”, “Monster i magen” og “Jørgen Moes vei nr. 13” skulle hatt premiere på Brageteatret denne våren. Da korona førte til avlysninger bearbeidet Brageteatret manusene til lytteformat.

Hørespillene kan spilles høyt i klassen eller høres hjemme. De kan også brukes i undervisningen. Det følger med skolemateriell knyttet til kompetansemål for de ulike trinnene.

For 1.-4. trinn:
«Jørgen Moes vei nr. 13» av Tor Åge Bringsværd.
Les mer og finn linken her: Jørgen Moes vei nr 13

«Monster i Magen» av Lina Killingdalen.
Les mer og finn linken her: Monster i magen

For 5.-7. trinn:
«SNACKIE» av Ingvild Schade.
Les mer og finn linken her: Snackie

Foto øverst er tatt av: Signe Fuglesteg Luksengard og er fra forestillingen SNACKIE.