DKS Viken avlyser alle turneer frem til sommerferien. Den gledelige nyheten er at alle utøvere med kontrakt vil få betalt. Foto: Tanja Steen.

DKS Viken avlyser frem til sommerferien, men utøvere med kontrakter får betalt

-Jeg er veldig glad for at Kulturdepartementet har valgt å snu i denne saken. Det er en klok avgjørelse og jeg er glad for at de har lyttet i denne saken. Dette vil bety mye for kunstnerne i Den kulturelle skolesekken, sier Camilla S. Eidsvold, fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune.

Vikens fylkesråd med klare innspill

Viken fylkeskommune har nå vedtatt å avlyse alle DKS arrangement i mai og juni 2020, på grunn av utbruddet av Covid-19 (korona). Etter klare innspill fra Fylkesråd Eidsvold til Kulturtanken og Kulturdepartementet, vil nå utøverne som allerede har kontrakter om oppdrag i denne perioden få betalt. 

Gledelig nyhet 

Det var i en tid knyttet usikkerhet til om DKS Viken fikk benytte DKS-midlene fra Kulturdepartementet til å betale utøverne selv om turnéene ble avlyst. Etter klare innspill fra Camilla S. Eidsvold, fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune, ble det i dag, mandag 20. april klart at Kulturdepartementet og Kulturtanken har snudd og gir klarsignal til å bruke midlene til å lønne utøverne. 

Kulturtanken og Kulturdepartementet sa først stopp 

Onsdag 15. april viste Kulturtanken på sin nettside til Kulturdepartementets beslutning om at videre anvendelse av tilskuddsmidler, for ikke gjennomførte oppdrag, ikke var i tråd med midlenes formål. Kulturtanken ville da ikke akseptere rapportering for kostnader til avlyste DKS-arrangement etter 1. mai 2020. 

Vikens fylkesråd var uenig med Kulturdepartementet 

– Jeg er sterkt uenig med Kulturdepartementets beslutning om at spillemidler til Den kulturelle skolesekken ikke skal benyttes til å honorere utøvere for avlyste arrangementer etter 1. mai, sa Camilla Sørensen Eidsvold, fylkesråd for kultur og mangfold i Viken fylkeskommune fredag 17. april. 

Fylkesråden hadde forståelse for at begrensede spillemidler skulle brukes til formålet, men hun mente at bruk av midlene på honorar til utøvere ved avlysning var innenfor formålet med ordningen. 

-Vi er avhengig av at det finnes et profesjonelt kunst- og kulturliv som kan levere til DKS også de kommende årene. Avlysninger som er nødvendig grunnet situasjonen, rammer utøvere som igjen skal levere profesjonell kunst og kultur også i årene framover, sa Camilla Sørensen Eidsvold. 

Forbud mot kulturarrangementer fører til avlysninger før sommerferien 

Dette er et alvorlig utbrudd som kan få helsemessige konsekvenser for mange mennesker. Regjeringen har, ved kongelig resolusjon, vedtatt en forskrift om smitteverntiltak. Forbudet mot kulturarrangementer, som Helsedirektoratet fattet i mars 2020, er også innarbeidet i denne forskriften. 
I forskriften er det fastsatt forbud mot kulturarrangementer der personer møtes fysisk. I tråd med nasjonalsmittevernslovgivning avlyser derfor DKS Viken alle DKS-arrangementene på skolene.