Washing hands: Tim Mossholder

Avlyser skolebesøk fra DKS Viken ut hele april

Avlyser frem til og med 30. april
Den kulturelle skolesekken Viken avlyser alle turneer i fylkeskommunal regi fra og med 12. mars til og med 30. april 2020. 


DKS Viken ønsker å bidra til den viktige, nasjonale dugnaden som nå pågår for å hindre at koronasmitten spres i Norge.  

DKS Viken om utøvernes honorarer
DKS Viken betaler alle utøverne det avtalte honoraret for denne perioden i henhold til oppdragsavtale. Direkte kostnader og produksjonskostnader dere har hatt til nå dekkes. Diettkostnader og reisekostnader for turneer som ikke er gjennomført til nå dekkes ikke. 

Skolene kontaktes
DKS Viken informerer alle berørte kommuner og skoler i Viken om avlysningene. 

Etter 1. mai
For utøvere som har turneer som fortsetter, eller starter, etter 1.mai vil vi komme tilbake med mer informasjon. 

Digitale formidlingsløsninger
Vi jobber med muligheten for digitale formidlingsløsninger for å kunne gi et kulturtilbud til elevene i Viken.

Videre oppdateringer fra DKS Viken
Vi vil oppdatere siden vår: DKS Viken og Koronavirus fortløpende om situasjonen og hvordan vi i DKS Viken forholder oss til den.


Har du spørsmål ber vi deg kontakte: 
Johannes Hafnor (enhetsleder produksjon), johannesh@viken.no tlf: 957 95 573 
Lill Carin Jacobsen (enhetsleder formidling), lillj@viken.no, tlf: 995 76 447 
Cathrine Haakonsen (seksjonsleder DKS), tlf: cathrineha@viken.no, tlf: 917 63 119