Viken fylkeskommune
Viken fylkeskommune

Overgangen til DKS Viken

Viken fylkeskommune er et faktum, men hvordan påvirker det Den kulturelle skolesekken i tidligere Akershus, Buskerud og Østfold? Her kommer vi med en del informasjon om hvordan vi vil jobbe fremover.

Hvor er vi?
Vi kommer til å bli sittende å jobbe fra de samme kontorlokalene som før, med samme besøksadresse. Drammen, Fredrikstad og Oslo.

Hvordan kontakter du oss?
Vi har de samme telefonnumrene som tidligere, men merk deg at vi har fått nye e-postadresser. Her finner du kontaktinformasjon.

Hvor finner du oss på nett?
Her! Kulturtanken har laget en ny portal for alle de kulturelle skolesekkene i landet. Dette er siden de tre tidligere fylkeskommunene nå bruker som felles side ut til dere.

Hva skjer nå?
For grunnskolen skjer det ingen endringer med det samme, og Den kulturelle skolesekken driftes som vanlig frem til sommeren 2021. Deretter vil programmet for et samlet Viken bli presentert for høsten 2021 og videre. Det vil ikke oppleves store endringer for hver enkelt skole.

For videregående skole kommer endringene raskt. Her kommer det en ny modell med ett fast besøk for 1. og 2. trinn hvert år. På 3. trinn får dere velge fra en meny. I februar/mars 2020 vil vi dra rundt og besøke alle de videregående skolene i Viken og presentere modellen og menyen for 3. trinn.

Hva med kommunene?
En ny samarbeidsavtale skal lages i dialog med alle kommunene i løpet av våren 2020. Etter planen er avtalene undertegnet i løpet av sommer/høst 2020.

Hva med KSYS?
Du som er kulturkontakt, rektor eller kommunekontakt har tilgang til KSYS – en nettportal med innlogging der viktig informasjon om skolen din kan legges inn. Det er også i dette verktøyet vi planlegger turnéene som skal rundt til skolene. Nå er vi inne i en overgang fra KSYS til nettportalen fra Kulturtanken, og vi kommer til å informere alle som har behov for det om hvor man skal logge inn når den delen av systemet er klart. Det blir også invitert til kurs i portalen i løpet av våren 2020. Inntil videre kan du bruke KSYS som normalt.