Forslag fra utøvere. Photo by Patrick Perkins on Unsplash
Forslag fra utøvere. Photo by Patrick Perkins on Unsplash

Forslag fra utøvere 2019

Høsten 2019 kom det 1126 forslag inn til det som nå har blitt DKS Viken. Vi er glade for at engasjementet er så stort der ute, og at så mange ønsker å turnere for elevene på kryss og tvers av vårt nye storfylke. Men hva har skjedd siden oktober 2019, og hvor går veien videre?

Fagprodusentene våre har blant annet brukt høsten 2019 på å gå gjennom forslagene som har kommet inn. Her har produsentene for de forskjellige kunstformene vurdert forslag knyttet til sitt område. Der forslagene ligger innenfor flere sjangre har de også blitt vurdert av produsenter på forskjellige felt.

De faglige rådene våre er også koblet på, og vi har jobbet på samme måte som tidligere. Her er det litt forskjell på hvordan vi har løst det fra fylke til fylke, men felles er at alle har faglige råd. Med DKS Viken vil vi i løpet av 2020 ta en ny vurdering på hvordan et faglig råd vil fungere best mulig sammen med oss i utvelgelsesprosessen.

Nå som Viken Fylkeskommune er opprettet kan vi starte prosessen med å gi tilbakemeldinger til alle forslagsstillerne.

Vi har som mål å være ferdige med gjennomgang og vurderinger 1. februar 2020, og komme med tilbakemeldinger på innsendte forslag da.

Har du spørsmål rundt prosessen kan du ta kontakt med produsentene på de forskjellige kunstfeltene her.