Den store SLAM!boka

Engasjerande innføring i slampoesi

arrow_back Produksjoner

SLAM!poesi har blitt skildra som poesi for dei som ikkje veit at dei diggar poesi. Ramma for denne engasjerande innføringa i slampoesi er eit sceneshow som er tilpassa ei elevgruppe og finn stad i skulen sitt auditorium eller aula. Sceneshowet tek form av ein dialog mellom Guro Sibeko og Martine Johansen, med gjentekne innslag av slampoesi undervegs. 


Varighet

45 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Ved besøk i storsal/aula/auditorium ønskes to mikrofoner (håndholdt eller mygg spiller liten rolle).

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

90

Oppriggingstid

15 minutter

Nedriggingstid

15 minutter

Arena/rom

Gymsal, Auditorium, Aula eller lignende

Antall utøvere

2

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

.

Arrangert av

Vestland fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Guro Sibeko

Martine Johansen

Andre medvirkende

Gruppenavn

Guro Sibeko / Martine Johansen

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Øyvind Høstaker, tlf: +47 952 22 168, e-post: oyvind.sunde.hostaker@vlfk.no

Produsent/fagansvarlig

Kontaktperson utøver

Guro Sibeko, tlf: +47 922 62 799, e-post: gurosibeko@hotmail.com

Martine Johansen, tlf: +47 958 76 880, e-post: martinenj@gmail.com