Himmel, Hav og meistring

Lokal filmfestivaldag uansett kvar i fylket du bur!

arrow_back Produksjoner

Festivalframsyning av dokumentarfilmar og møte med regissørar, filmarbeidarar og/eller aktørar i filmane.
 

BIFF (Bergen internasjonale filmfestival)  arrangerer lokal BIFF på utvalde kinoar/kulturhus/skulestader i Vestland utanom Bergen. Tilbodet er utarbeidd særskild som lokal BIFF, og kan turnere i heile fylket. Elevane blir inviterte til ein heil festivaldag på skulen eller sin lokale kino, med framsyningar av dokumentarfilmar i ei anna ramme og setting enn det som har vore vanleg tidlegare.  

BIFF vel ut filmar som er henta inn m.a. frå dei største festivalane i verda. Filmane blir viste i eige program og innanfor skuletida. Elevane får sjå tre filmar. Tematisk omhandlar dei alle tittelen på festivaldagen; "Himmel, hav og meistring" 
Filmskaparar, andre filmarbeidarar eller dei som medverkar i filmane, er til stades under framsyningane. Dei innleier filmane med å presentere arbeidet sitt for elevane.
Program for dagen og BIFF sine omtalar vil bli lagt til under "nyttig informasjon" her på sida når det ligg føre.
Etter kvar film er det sett av tid til dialog mellom salen og filmskaparane, der elevane er oppmoda om å kome med eigne synspunkt, spørsmål og kommentarar.


Varighet

3 timer og 45 minutter (5 timer)

Sted

Bergen internasjonale filmfestival – Fylkeskinoer

Maks publikumsantall

200

Antall utøvere

4

Eventuelle forberedelser til besøk

Studiemateriale utarbeides og sendes ut på forhånd

.

Arrangert av

Vestland fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Tor Fosse

Andre medvirkende

Ingebjørg B. Aarhus

Gruppenavn

Bergen internasjonale filmfestival

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Øyvind Høstaker, tlf: +47 952 22 168, e-post: oyvind.sunde.hostaker@vlfk.no

Produsent/fagansvarlig

Øyvind Høstaker, tlf: +47 952 22 168, e-post: oyvind.sunde.hostaker@vlfk.no

Kontaktperson utøver

Tor Fosse, tlf: +47 411 41 140, e-post: fosse@biff.no

Håkon Tveit, tlf: +47 930 52 592, e-post: hakon@biff.no

Ingebjørg Aarhus Braseth, tlf: +47 984 94 866, e-post: ingebjorg@biff.no