Scene frå scenekunstframsyning. Ein mann med hatt, ein med kikkert og ei kvinne med leopardøyrer på hovudet sit mellom tomme kassar og bladverk.
Frå framsyninga "Jorda Rundt på 80 dager". Foto: Eilif Fjeld Teisbo.

DKS-hausten er i gang

Dei første turneane våre denne hausten starta allereie i slutten av august, og i vekene som kjem skal stadig fleire på vegen. Elevane får møter innan sjangrane litteratur, scenekunst, musikk, visuell kunst og kulturarv.

Du kan finne ut kva vi har ute på vegen til ei kvar tid ved å sjekke turnékalenderen vår.

Skulane får melding om turnédatoar for hausten førtløpande og så snart som råd.