Barn og utøvar i aksjon på verkstaden i produksjonen "Eit hav av plast".

God sommar!

Vestland fylkeskommune har med pandemi også i skuleåret 2021-2022 merka utfordringar med å gje kunst og kultur til elevane gjennom DKS. Det er no på plass eit rikhaldig program for neste skuleår og vi håpar at fleire elevar vil få del i dette programmet. Takk for godt samarbeid til lærarar, skular, kommunar, utøvarar og nasjonale fagmiljø. Vi ynskjer alle ein riktig god sommar!

Foto: Prestgaard/Andersen