Foto frå framsyninga "We come from far away" på Teaterfestivalen i Fjaler 2020. Foto: David Zadig.
Foto frå framsyninga "We come from far away" på Teaterfestivalen i Fjaler 2020. Foto: David Zadig.

Vil du turnere i DKS?

Vil du turnere i DKS?

Utøvarar, produsentar og formidlarar av kunst og kultur kan melde inn forslag til Den kulturelle skolesekken Vestland. Dei sender du inn i DKS- portalen.

Portalen opna 15. august for innsending av forslag til skuleåret 2022/23. Frist for å sende inn framlegg er 1. oktober klokka 23.59. 

Faggrupper og eit ungdomsprogramråd handsamar forslaga og DKS-administrasjonen fastset DKS-programmet for skuleåret 2022/23 utifrå dette.

Forslag sender du inn her:


For meir informasjon

Charlotte Espeland
Koordinator, Den kulturelle skulesekken Vestland
Charlotte.Espeland@vlfk.no
489 95 606