Vikinggården på Borre


En dag på Midgard vikingsenter er en opplevelsesrik dag. På det aristokratiske maktsenteret Borre vil elever og lærere oppleve livet på jernaldergården gjennom håndverk, arkeologiske metoder, vikingidrett og rollespill.

Dagen starter med en felles velkomst utenfor senteret. Alle klassene er innom de fire postene som er fordelt på Gildehallen og vikinglekeplassen. I løpet av lunsjen bytter klassene steder. På forhånd må klassen være delt inn i to hovedgrupper, samt seks undergrupper (sistnevnte kun til arkeologi-posten).

Ankomst på Midgard må være senest kl. 09.15. Avreise fra Midgard skjer tidligst kl 13.10. (NB: Noen unntak. Se turnéplan for klokkeslett og busstider for den enkelte skole)


Nyttig informasjon

keyboard_arrow_down

Varighet

3 timer og 55 minutter (9:15 - 13:10)

Sted

Midgard vikingsenter – Midgard vikingsenter

Maks publikumsantall

30

Antall utøvere

4

Viktig informasjon til lærere og elever før besøket

Lunsj og toalett: Elever og lærere må ha med matpakke og drikke. Ta også med sitteunderlag. Kun ved regn spiser man innendørs. Toalettfasiliteter kan benyttes på Midgard vikingsenter og ved Gildehallen. Hjelpebehov. Gi beskjed dersom elever har forskjellige hjelpebehov. Påkledning: Alle aktivitetene skjer ute. Derfor er det viktig at man kler seg etter været. På stasjonen for ARKEOLOGI skal elevene sålde. Dette innebærer vann, jord og søl. Ta derfor med støvler/sko og (regn)klær som tåler å bli skittent.

I dette DKS-tilbudet får elevene lære om vikingtiden i et lokalt perspektiv på en autentisk læringsarena, nemlig det aristokratiske maktsenteret Borre. Snorre omtaler Borre som et mektig kongesete. Gjennom praktiske aktiviteter vil elevene få en forståelse for ulike sider av vikinglivet, med fokus på livet på jernaldergården, håndverk, makt og politikk. I tillegg skal de bli kjent med arkeologiske metoder og vikingidrett.

Hver klasse utgjør en gruppe og alle gruppene er innom de fire postene/aktivitetene. Gruppene får beskjed om rekkefølgen på aktivitetene ved ankomsten til Midgard. Lærerne har ansvar for å føre gruppene fra post til post. For at elevene skal få størst mulig utbytte av dagen, er vi avhengig av at lærere og assistenter som følger klassen utfører enkle organisatoriske oppgaver. Disse oppgavene vil bli beskrevet for lærerne på de enkelte postene.

Kort beskrivelse av postene

Post 1 Arkeologiske metoder

Posten handler om arkeologiske metoder. Hvordan jobber en arkeolog og hvordan vet vi det vi vet om vikingtiden? Elevene får prøve å sålde jord fra et utgravningssted og lære mer om arkeologiske funn.

Post 2 Livet på jernaldergården

Posten handler om hvordan livet var på en storgård med fokus på noen viktige håndverk. Uten smeden stoppet gårdsdriften opp. Vikingene likte godt å pynte både seg selv, skip og bygninger. I vikingtiden ble slindring brukt for å flette tau til seil på vikingskipene eller pynte-/ slitebånd på klærne. Skipene var helt sentrale i handelen med varer som ble omsatt i enkelte viktige handelshavner i Norden. Elevene skal smi minisverd og slindre vennskapsbånd.

Post 3 Vikingidrett

Posten handler om hvordan vikingene trente for å bli dyktige krigere helt fra de var barn. Leken var en måte å øve opp styrke, smidighet, samarbeidsevne, utholdenhet og taktikk. Disse ferdighetene vil være verdifulle i kamp. På posten får elevene prøve seg i flere vikingidretter, tenke taktikk og måle krefter med hverandre. 
 

Post 4 Rollespill om allianser, makt og politikk

Posten handler om makt og politikk i det aristokratiske sjiktet i vikingsamfunnet på Borre. Elevene deltar i et rollespill. Krever ikke forarbeid på skolene.

Relevante læreplanmål etter 7. trinn

Grunnleggende ferdigheter (spesielt muntlige ferdigheter og regning i samfunnsfag) står sentralt. Konkrete læreplanmål (se under) vil bli dekket i varierende grad gjennom aktivitetene.

Oppleggene dekker mål innenfor fagene samfunnsfag, norsk og kunst & håndverk.

Evaluering av opplegget

Alle lærere og et utvalg av elever evaluerer gjennom bruk av enkle skjema som fylles ut på stedet.

Utøvere og produsenter

keyboard_arrow_down

Arrangert av

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Produsert av

Midgard vikingsenter/ Vestfoldmuseene

Utøvere

Andre medvirkende

Vestfoldmuseene

Idé/opplegg

Midgard vikingsenter/ Vestfoldmuseene

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontakt

keyboard_arrow_down

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Belinda Leu, tlf: +47 948 64 966, e-post: belinda.leu@vtfk.no

Solfrid Sakkariassen, tlf: +47 469 35 955, e-post: solfrid.sakkariassen@horten.kommune.no

Vigdis Martin, tlf: +47 993 26 698, e-post: vigdis.tromborg.martin@faerder.kommune.no

Produsent/fagansvarlig

Kontaktperson utøver

Belinda Leu, tlf: +47 948 64 966, e-post: belinda.leu@vtfk.no

Anne Jæger, tlf: +47 934 62 080, e-post: anne.jaeger@vestfoldmuseene.no