Vikingenes Kaupang – byen, handel og håndverk


Vikingenes Kaupang – byen, handel og håndverk

En dag på Kaupang er en opplevelsesrik dag. Her vil elever og lærere fra Larvik og Sandefjord kommuner bli kjent med Norges første by gjennom håndverk, handel, vikingidrett og vandreteater.
Dagen starter med en felles velkomst. Alle klassene er innom de fire postene. På forhånd må hver klasse være delt inn i to hovedgrupper. 
Ankomst på Kaupang må være senest kl. 09.15. Avreise skjer tidligst kl 13.05. 


Nyttig informasjon

keyboard_arrow_down

Varighet

3 timer og 50 minutter (9:15-13:05)

Sted

Kaupang – utendørs

Maks publikumsantall

30

Antall utøvere

4

I dette DKS-tilbudet får elevene lære om vikingtiden i et lokalt perspektiv på en autentisk læringsarena, nemlig på Kaupang. Gjennom praktiske aktiviteter vil elevene få en forståelse for ulike sider av vikinglivet, med fokus på livet på byen, handel, håndverk, lek og vikingidrett.

Hver klasse utgjør en gruppe, og alle gruppene er innom de fire postene/aktivitetene. Formidlerne er ansvarlig for organisering og formidling. Lærerne følger hver sin gruppe fra post til post og er ansvarlig ro å holde ro og orden. 

Kort beskrivelse av postene:

Post 1 Handel og økonomi
Posten er todelt og handler om handelsvarer og bytte- og sølvvektøkonomi i vikingtid. Elevene besøker et vikingtelt der de får se utstyr og materialer til glassperleproduksjonen og høre hvordan salg kunne foregå med hakksølv og skålvekt. De deltar også i et økonomispill der de er vikinger som skal handle med varer på markedet.

Post 2 Håndverk
Posten er todelt og handler om to viktige håndverk. Uten smeden stoppet gårdsdriften opp. Vikingene likte også godt å pynte både seg selv, skip og bygninger. I vikingtiden ble slindring brukt for å flette tau til seil på vikingskipene eller pynte-/ slitebånd på klærne. Skipene var helt sentrale i handelen med varer som ble omsatt i enkelte viktige handelshavner i Norden. Elevene skal smi minisverd og slindre vennskapsbånd som de får med hjem.

Post 3 Vikingidrett
Posten handler om lek og konkurranse i vikingtid. Å være i god form var viktig for alle i vikingsamfunnet, spesielt for krigerne. Leken var en måte å øve opp styrke, smidighet, samarbeidsevne, utholdenhet og taktikk. På posten får elevene prøve seg i flere vikingidretter, tenke taktikk og måle krefter med hverandre. 
 
Post 4 Vandreteater om Kaupang
Posten handler om Kaupangs historie i vikingtid: hvor lå byen, hvordan levde menneskene her og hva gjorde de. Elevene deltar i et historisk vandreteater. Krever ikke forarbeid på skolene.

Relevante læreplanmål etter 7. trinn
Grunnleggende ferdigheter (spesielt muntlige ferdigheter og regning i samfunnsfag) står sentralt. Oppleggene dekker mål innenfor fagene samfunnsfag, norsk, og kunst og håndverk.

Evaluering av opplegget
Alle lærere og et utvalg av elever evaluerer gjennom bruk av enkle skjema som fylles ut på stedet.
 

Utøvere og produsenter

keyboard_arrow_down

Arrangert av

Vestfold og Telemark fylkeskommune

Produsert av

Midgard Vikingsenter - Vestfoldmuseene

Utøvere

Andre medvirkende

Gruppenavn

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontakt

keyboard_arrow_down

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Belinda Leu, tlf: +47 948 64 966, e-post: belinda.leu@vtfk.no

Produsent/fagansvarlig

Kontaktperson utøver

Belinda Leu, tlf: +47 948 64 966, e-post: belinda.leu@vtfk.no

Anne Jæger, tlf: +47 934 62 080, e-post: anne.jaeger@vestfoldmuseene.no