3000 skoleelever lærer om vikingtid i Den kulturelle skolesekken

3000 skoleelever lærer om vikingtid i Den kulturelle skolesekken

I bakgrunnen Gildehuset på Midgard Vikingsenter. Fra venstre: Anne Jæger ved siden av Else Blom. Anne Jæger har tradisjonell vikingbekledning.

Museumspedagog ved Midgard Vikingsenter, Anne Jæger (t.v) og direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet i fylkeskommunen, Else Blom, er glade for å kunne tilby skoleelever en “levende” kulturopplevelse i DKS igjen. (foto: Frank Tindvik)

I seks uker har Midgard Vikingsenter i Horten tatt imot 6- og 7-klassinger fra hele fylket til det første fysiske DKS-arrangementet i fylket etter at koronarestriksjonene førte til avlysninger av planlagte arrangementer i våres. I løpet av 33 dager får 3000 elever lære om vikingtiden i et lokalt perspektiv på en autentisk læringsarena; det aristokratiske maktsenteret fra vikingtiden – Borre.

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing som sikrer at alle elever fra grunnskolen til og med videregående skole i Norge får oppleve profesjonelle kunst- og kulturopplevelser i løpet av skolehverdagen, og bidrar normalt til at 800 000 barn over hele Norge hvert år får oppleve og delta i profesjonell kunst og kultur innenfor ulike sjangre. I Vestfold og Telemark, som i resten av landet, ble de fleste av vårens arrangementer i DKS avlyst denne våren, og mesteparten av dette skoleårets planlagte arrangementer er utsatt til våren 2021.

Ingenting kan erstatte levende kulturmøter

At det nå viste seg mulig å tilby skoleelever et «levende» kulturmøte igjen gleder fylkets direktør for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet, Else Blom, som besøkte Midgard sist torsdag da elever fra Tønsberg-skolene Torød, Byskogen og Solerød var på plass for å oppleve vikingtiden.

– Endelig kan vi tilby elevene våre en levende DKS-opplevelse igjen, på en trygg måte. Vi har utarbeidet lokale smittevernstiltak som skal følge i DKS, både for skolene, utøverne og kulturinstitusjonene. Det er veldig fint at vi har klart å tilby noen DKS-opplevelser digitalt siden koronasituasjonen oppstod i mars, men ingenting kan erstatte det levende møtet, sier hun.

DKS-produksjonen «Vikinggården på Borre» har vært en del av det faste kulturarvtilbudet til skolene gjennom flere år, og gjennomføres av og på Midgard Vikingsenter, en del av Vestfoldmuseene. Dette er en stor produksjon, og nærmere 3000 elever fra 77 skoler deltar i løpet av en drøy måned.

Omfattende smittevernstiltak

Normalt fordeles elevene på høst og vår, men som følge av koronanedstengningen i mars ble det besluttet å tilrettelegge for å ta imot alle i løpet av høsten – når smittesituasjonen tilsa det. Erfaringene hittil er gode, og smittevernstiltakene har fungert etter planen.

– Vi vasker, spriter, passer på hvor elevene er, og på at det holdes avstand. Elevene har lunsj på forskjellige steder, vi har ekstra renhold på toaletter, vi gjør rett og slett alt vi kan. Til nå har ingen lærere bemerket noe negativt, men vi har fått flere kommentarer på at det føles trygt, forteller museumspedagog ved Midgard og formidlingsleder for «Vikinggården på Borre», Anne Jæger.

Elever som lærer å smi. Eleven slår med en hammer på det som skal bli et økseblad. Smeden holder i emnet med en tang. Han har tradisjonell vikingbekledning.
Elevene lærer blant annet om smiing, og får smi sitt eget lille vikingsverd (foto: Frank Tindvik)

Det aller meste av dagen foregår utendørs, og det er foretatt en rekke justeringer i det ordinære programmet for å sikre at smittevern er godt ivaretatt.

Gravde frem ting fra steinalderen

Denne dagen er elevene med på fem forskjellige aktiviteter: Smiing av et mini vikingsverd, slindring (fletting) av vennskapsbånd, rollespill inne i Gildehallen, «vikingidrett», og arkeologi – hvor elevene som de første i verden får lov til å gå gjennom funnjord Midgard har fått fra en utgravning i fylket.

– Elevene har funnet lærbiter, knokler, flint, bronsebeslag, spinnehjul og andre ting, noe av det stammer trolig tilbake til steinalderen. Disse tingene sender vi videre til arkeologene i fylkeskommunen for videre undersøkelser. Dette er jo veldig spennende, og elevene får prøve seg på en ordentlig arkeologisk metode. De blir jo superbegeistret for alt de finner, forklarer Anne Jæger.

Tre eldre gjenstander i metall. Alle gjenstandene får plass i en hånd, de har alle huller i midten og slike tenner som kammer har ut på hver langside.
Elevene har funnet en rekke eldgamle ting når de har gravd i funnjorden Midgard har fått fra et utgravningssted i fylket (foto: Frank Tindvik)

I rollespillet i Gildehallen, den rekonstruerte festsalen fra vikingtiden, får elevene mye informasjon bakt inn i et rollespill om politikk, alliansebygging, vennskap og rådslagning. I «vikingidrett» får de får prøve seg i trening for å bli vikingkrigere, gjennom seks forskjellige fysiske øvelser.

– I dette DKS-arrangementet har vi et fokus på elevaktivitet. I stedet for at vi bare står og prater, gir vi elevene faglig input mens de holder på. Da er de mer motiverte for å lytte, tror vi. Alle kan ikke like alt, men alle skal like minst en av de fem aktivitetene de er med på, og komme hjem og fortelle begeistret for noe de har opplevd denne dagen på Midgard. Det er vår ambisjon, forteller Jæger.

Lærer gjennom opplevelser

Alle avdelingene i Vestfoldmuseene har DKS-tilbud til kommunene i fylket, og ca. 20 000 barn fra 1. klasse til og med videregående skole får årlig DKS-opplevelser fra museene.

– Vi håper jo at dette skal inspirere elevene til å oppsøke museumsopplevelser igjen på et senere tidspunkt i livet, sier museumspedagogen ved Midgard.

Fylkets kulturdirektør roser Vestfoldmuseene for deres bidrag i Den kulturelle skolesekken.

– Vestfoldmuseene leverer et DKS-tilbud som er profesjonelt og av høy kvalitet, med dyktige formidlere og gode tilbakemeldinger fra både elever og lærere. I tillegg er jo vikingtid et satsingsområde i vårt fylke. Det er en fryd å se elevene her i dag i full aktivitet ute i sola, klare for ny læring gjennom opplevelser. Det er dette DKS representerer: Et viktig og berikende tilskudd til tradisjonell undervisning, hvor elevene lærer gjennom nye opplevelser i møtet med kunstnere og kulturformidlere, sier Else Blom.

I evalueringsskjemaet som elevene fyller ut i etterkant svarer de aller fleste at de har lært mye av å delta på «Vikinggården på Borre», opplyser Anne Jæger.

Mer informasjon om «Vikinggården på Borre» her

Leave a Reply

Your email address will not be published.