Foto: Lars Opstad

COVID-19: Sjekklister for smittevern