MFM 2014_Laus levande_foto Michal Tomaszewicz
Foto: Michal Tomaszewicz

Ny nettside for DKS Vestfold og Telemark

DKS Vestfold og Telemark jobber for tida med å skape en felles DKS organisering i den nye regionen. Et ledd i dette arbeidet er en felles nettside. Nettsida er under utvikling og vil speile den nye organiseringa etterhvert som den formes. Vi forventer at mye vil være på plass i ila. høsten 2020.

Leave a Reply

Your email address will not be published.