På nært hold

arrow_back Produksjoner

De siste årene har kunstscenen vært preget av en tendens der materialitet, taktilitet og det fysisk nære kunstverket er i økende fokus. Dette har ført til at mange kunstnere i større grad utforsker selve materialet og mulighetene det gir. En av grunnene til dette kan være at vi mennesker forholder oss til en stadig mer virtuell virkelighet; en hverdag som kan leves gjennom en finger som trykker på en skjerm. Å opphøye det sanselige, håndlagede og unike kan være en naturlig reaksjon på dette.
 


Varighet

45 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Buskerud Kunstsenter/Pilotgalleriet transporterer. Trenger bærehjelp.

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

30

Oppriggingstid

30 minutter

Nedriggingstid

30 minutter

Arena/rom

Klasserom eller lignende

Antall utøvere

1

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

Låsbart klasserom. Ryddet for pulter. Stoler i halvsirkel.

I utstillingen På nært hold møter elevene seks kunstnere som nærmer seg denne tematikken på ulikt vis. Hanne Friis farger objektene sine for hånd med tørkede lus og kongler, Ivan Galuzin bruker naturlim til feste beinrester på lerret, Ingri Haraldsen & Petter Buhagen har synliggjort det tilsynelatende usynlige, Margrethe Loe Elde har gjenbrukt gamle tekstiler og laget en skulptur, mens Ellen Henriette Suhrke tar oss med på en taktil omvisning, arrangert for blinde deltakere i Botanisk hage i Oslo.

Gjennom kunstverkene i utstillingen kan man diskutere spørsmål som: Hvilke sanser bruker vi i vår hverdag? Hva gjøre at noe tiltrekker mens annet frastøter oss? Hvordan forholder vi oss til det kroppslige i vår stadig mer digitale hverdag?

Arrangert av

Viken fylkeskommune

Produsert av

Buskerud Kunstsenter

Utøvere

Rita Rohdin Nyhuus

Lena Herfindal

Andre medvirkende

Gruppenavn

Ellen Henriette Suhrke, Hanne Friis, Ingri Haraldsen & Petter Buhagen, Margrethe Loe Elde og Ivan Galuzin.

Idé/opplegg

Jasmina Kemura og Marte Grette

Om kunstner / utøver / gruppe

Ellen Henriette Suhrke, Hanne Friis, Ingri Haraldsen & Petter Buhagen, Margrethe Loe Elde og Ivan Galuzin.

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Thomas Andre Fritsø, tlf: +47 975 28 544, e-post: thomasfr@viken.no

Produsent/fagansvarlig

Kontaktperson utøver

Rita Rohdin Nyhuus, tlf: +47 977 49 933, e-post: koordinator@kibkunst.no

Jasmina Kemura, tlf: +47 32 83 11 11, e-post: jasmina@kibkunst.no