Filmfest Salten - Filmverksted med Truls Krane Meby

arrow_back Produksjoner

Filmfest Salten består av et verksted på skolene på høstsemesteret og en fagdag i Bodø med påfølgende galla og prisutdeling på vårsemesteret.


Varighet

4 timer (240)

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

25

Oppriggingstid

30 minutter

Nedriggingstid

30 minutter

Arena/rom

Gymsal eller lignende

Antall utøvere

1

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

På verkstedet lærer elevene seg å lage film, fra start til slutt. 
Vi gjør oppmerksom på at dato for verksted er ikke enda bekreftet, disse datoene er veiledende.

Arrangert av

Bodø kommune

Produsert av

Utøvere

Truls Krane Meby

Andre medvirkende

Gruppenavn

Truls Krane Meby

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Thea Solbakken Sæterdal, tlf: +47 408 89 174, e-post: thea.solbakken.saeterdal@bodo.kommune.no

Produsent/fagansvarlig

Kontaktperson utøver

Thea Solbakken Sæterdal, tlf: +47 408 89 174, e-post: thea.solbakken.saeterdal@bodo.kommune.no