10 ville ekspedisjoner – og et spørsmål om mot

Fast program

arrow_back Produksjoner

Forfattar Pia Strømstad fortel utvalgte historier frå boka 10 ville ekspedisjoner i tett dialog med elevane, og samtalar med dei om mot og frykt. 

Ho viser bilete på Power Point. Alle historiene er spennande i seg sjølv, og skulane kan sjølv velgje kva historie dei vil ha fokus på. Dette kombinerer ho med å snakke med elevane om redsel og mot. Kva er vi redde for? Kvifor er vi redde? Kva gjer vi med frykta? Og hva gjer den med oss?

 

Kva er det som får folk til å reise til stader der ingen før har vore? Til å klatre høgast, dykke djupast, leggje i veg inn i område som er kalde, våte, farlege, utan å vere sikre på om dei nokon gong vil klare å vende attende?

BOKA

Neil Armstrong var førstemann på månen. Ellen MacArthur segla jorda rundt heilt åleine gjennom storm og bølgjer. Og ingen har vore så djupt nede på havbotnen som James Cameron.

Vi blir kjende med utforskarar frå dei siste hundre åra, folk som har vore villige til å måle krefter med naturen og det ukjende. 

FORFATTAREN: 

Pia Strømstad er journalist og har skrive fleire faktabøker for barn. For boka Olje blei ho nominert til Kulturdepartementets prisar for barne- og ungdomsbøker 2011, i kategorien for beste fagbok.

Tekst til ukeplan:

Denne uka får elevene besøk av forfatter Pia Strømstad. Hun snakker med elevene om mot og frykt ut fra boka "10 ville ekspedisjonar". Besøket er levert av Den kulturelle skolesekken i Viken. 


Varighet

45 minutter ( - Systemfeil: Varighet ble korrigert.)

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Nei

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

30

Oppriggingstid

5 minutter

Nedriggingstid

5 minutter

Arena/rom

Klasserom eller lignende

Antall utøvere

1

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Ønsker nærhet til elevene.

Pia Strømstad har med seg eigen Mac og treng oppkobling til prosjektor og lerret. 

Om skulane ynskjer det kan dei få tilgang til stoffet på førehand. Opplegget passer fint til fagplanane både i samfunnsfag, historie, naturfag og norsk. I tillegg er det ein fin mulighet til at elevane kan jobbe med teikning, form og farge på førehand.

For at besøket skal fungere som lesestimulering bør boka vere tilgjengelig i etterkant.  Undersøk gjerne om Viken fylkesbibliotek har klassesett å låne bort: annelau@viken.no

Arrangert av

Viken fylkeskommune

Produsert av

DKS Viken og Pia Strømstad. 

Utøvere

Pia Strømstad

Andre medvirkende

Gruppenavn

Pia Strømstad

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig
Produsent/fagansvarlig

Stig Elvis Furset, tlf: +47 934 62 692, e-post: stigfu@viken.no

Kontaktperson utøver

Pia Strømstad, tlf: +47 450 43 237, e-post: pia.stromstad@gmail.com