Bo flyttar ut

Visuell historiefortelling


Elevane får besøke av illustratør og forfattar Trude Tjensvold, som les høgt frå og fortel om biletboka Bo flyttar ut. Etterpå får elevane teikne sjølv. 


Nyttig informasjon

keyboard_arrow_down

Varighet

1 timer (60 min+)

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Nei

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

30

Oppriggingstid

15 minutter

Nedriggingstid

5 minutter

Arena/rom

Klasserom eller lignende

Antall utøvere

1

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Ja

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Teiknesaker til elevane, papir (vanleg kopipapir er OK)

BOKA: 

Katten Bo hadde det som plomma i egget før hunden flytta inn og tok plassen hans i senga til matmor. Då er det berre ein ting å gjere, nemleg å sjå om det finst husrom ein annan plass. 

Denne biletboka er ei vittig, fargesterk og treffande bok om det å føle seg oversett. Gjennom å møte farane ute i verda blir Bo klar over kor fint han eigentleg har det heime saman med hunden og matmor.

FORFATTAR OG ILLUSTRATØR: 

Trude Tjensvold har vore illustratør og biletkunstnar sidan 1992. Ho er i dag tilknytta kunstnarfellesskapet Illustratørene i Oslo. Ho har brei erfaring innan illustrasjon, hatt fleire seperatutstillingar. og har undervisningserfaring blant anna frå Designinstituttet. Som forfattar debuterte ho på Samlaget i 2016 med Bo flyttar ut. Andreboka hennar, Vil du ha katt?, kom ut våren 2019. Det var ei lettlestbok i Leseland-serien. 

BESØKET: 

Gjennom dette besøket får elevane både ei litterær og visuell oppleving. Samstundes får dei ei kreativ oppgåve der dei skal uttrykke seg visuelt. Besøket er delt i to bolkar. 

I den første bolken presenterer Trude seg sjølv, og les høgt frå boka medan ho viser bileta på storskjerm. 

Den andre bolken er ein workshop i visuell historiefortelling. I boka er det teikna inn mange "skjulte" bihistorier/karakterar som ikkje blir nevnt i teksten. Med utgangspunkt i dette skal elevane sjølv byggje vidare på karakterar og med visuelle hjelpemiddel skape nye fortelingar/eventyr. Klassen byrjar saman med Trude å teikne og skape eit karaktergrunnlagog eit plott på ein flipover eller ei tavle. Etterpå arbeider elevane vidare med dette som utgangspunkt, enten kvar for seg eller i små grupper. Dei bruker blyant, fargeblyant, fargestiftar og teikneark. 

For at besøket skal fungere som lesestimulering bør boka vere tilgjengelig i etterkant.  Undersøk gjerne om Viken fylkesbibliotek har klassesett til utlån: annelau@viken.no 

ANDRE LESEFORSLAG:

Linde Hagerup: En bror for mye (Cappelen Damm 2016) ; Hans Sande: Hopp i havet, Elise! (Cappelen Damm 2010) ; Veronika Erstad: Korleis bli kvitt ei veslesøster - og sleppe unna med det! (Cappelen Damm 2018) ; Ingvild Boberg: Tre er en for mye (Gyldendal 2017) ; Ida Jackson: Lena og Anne-Marthe (Aschehoug 2018).

Utøvere og produsenter

keyboard_arrow_down

Arrangert av

Viken fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Trude Tjensvold

Andre medvirkende

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontakt

keyboard_arrow_down

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

José Leguina, tlf: +47 922 40 493, e-post: josel@viken.no

Ole Jacob Evensen, tlf: +47 977 55 480, e-post: oleev@viken.no

Thomas Andre Fritsø, tlf: +47 975 28 544, e-post: thomasfr@viken.no

Produsent/fagansvarlig

Kontaktperson utøver

Trude Tjensvold, tlf: +47 958 05 342, e-post: trude@illustratorene.no