Ryggtak og rævkrok

BESTILLINGSTILBUD

arrow_back Produksjoner

Den nordnorske fysiske leken har i århundrer vært brukt som underholdning og fysisk adspredelse. I verkstedet Ryggtak og rævkrok får elevene lære seg leker og kamp med røtter fra Nordkalotten som kan brukes for å skaffe seg et adrenalinkick, og skjerper sansene og refleksene! Målet med timene er å ha kjennskap til og kunne utføre idrettsleker fra nordområdene, og å kunne improvisere i disse rammene. Elevene får jobbe med ulike fysiske øvelser hvor de selv får testet sine fysiske grenser innenfor trygge rammer. De vil få prøve seg på idrettsleker som f.eks. ryggtak, bjørnedans, kruking, hellehopp, knokling, stupe kråke, selkamp og kast.


Varighet

45 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

30

Oppriggingstid

0 minutter

Nedriggingstid

0 minutter

Arena/rom

Gymsal eller lignende

Antall utøvere

2

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

Godt gulv

Gjennom kontaktøvelser, improvisasjon, lytteøvelser og lek vil de også bli utfordret til å samarbeide og forholde seg til hverandre i rommet. En musiker vil sette perkusjonsmusikk og slagverk til øvelsene slik det var gjort før krigen, bla i Finland under brytekamper. Hovedfokus i verkstedet er gleden i leken, og vi justerer øvelsene etter de fysiske forutsetningene i elevmassen/gruppen. Alle kan være med!

Arrangert av

Troms og Finnmark fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Jo Einar Jansen

Nina Fjeldet

Sigurd Johan Heide

Vetle Springgard

Martin Lien

Tone Ingvaldsen

Johanna-Adele Jüssi

Xenia Perino Haurand

Julie Alapnes

Embla Olsen

Mariann Torset

Andre medvirkende

Gruppenavn

Kartellet

Idé/opplegg

Sigurd Johan Heide

Om kunstner / utøver / gruppe

Sigurd Johan Heide er en norsk koreograf og danser. Heide har sin utdannelse fra Kunsthøyskolen i Oslo, NTNU og Høgskolen i Tromsø. Han vokste opp på Grytøya i Troms, og bor i dag i Tromsø, der han arbeider som frilansdanser og koreograf.

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Bernt-Johnny Bertheussen, tlf: +47 905 69 846, e-post: b.bertheussen@tffk.no

Produsent/fagansvarlig

Bernt-Johnny Bertheussen, tlf: +47 905 69 846, e-post: b.bertheussen@tffk.no

Kontaktperson utøver

Sigurd Johan Heide, tlf: +47 984 89 886, e-post: sigurdjohanheide@gmail.com