Filmhjelp Yrkesfag

BESTILLINGTILBUD

arrow_back Produksjoner

Workshop rettet direkte mot yrkesfag på videregående!

På mange videregående skoler møter vi engasjerte elever, elever som finner stor glede i å utrykke seg visuelt gjennom fiksjonsfilm. Vi møter lærere som tenker at film kan benyttes til dramatiseringer av noveller, til reklameprosjekter, og ikke minst lærere og elever som ser på film som et viktig verktøy inn til læring og forståelse i fag som ikke tradisjonelt forbindes med film. 

I denne workshopen flytter vi oss ut fra klasserommet og møter elevene der de er – på verkstedet, kjøkkenet, hos sykepleierne, i frisørsalongen osv. Elevene skal lage tutorials (instruksjonsfilmer) knyttet opp til sitt yrkesfag. Selv om vi her har en workshop som kretser rundt elevenes egne yrkesfag vil vi selvsagt også gi dem god innsikt i historiefortelling, dramaturgi, bildekomposisjon, foto og redigering.

 


Varighet

5 timer (Workshop hel skoledag)

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Nei

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

30

Oppriggingstid

15 minutter

Nedriggingstid

15 minutter

Arena/rom

Klasserom, Annet eller lignende

Antall utøvere

3

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Prosjektbeskrivelse

Siden oppstarten av Filmhjelp.no har vi besøkt hundrevis av skoler og laget over 9000 filmer sammen med skoleelevene. Et av hovedpremissene i Filmhjelp er at elevene skal lage film med det utstyret de har tilgjengelig - Mobil, nettbrett, datamaskin osv. Vi redigere også med et gratis redigeringsprogram.

I vår nye workshop, designet for yrkesfag, vil elevene fortsatt få en fullverdig filmworkshop hvor vi tar elevene med på reisen fra idé til ferdig film. Etter en dag vil eleven sitte igjen med egenproduserte instruksjonsfilmer/tutorials som tar tak i problemløsning knyttet opp til sitt yrkesvalg.


Hvorfor yrkesfag?

Sommeren 2018 utviklet vi en helt ny workshop på bestilling fra DKS Finnmark. En workshop hvor vi tok yrkesfagene og deres anliggende på alvor.

På våre tidligere turneer hadde slitt litt med å engasjere elevene yrkesfaglinjene så vi fant ut at noe måtte gjøres. Vi flyttet workshopen fra det tradisjonelle auditoriet og inn på verkstedet, på kjøkkenet, i restauranten, til sykehussengen, til sikringsskapet og frisørstolen, kort sagt der elevene er.

Vi i Filmhjelp mener film som uttrykksmåte passer yrkesfagene perfekt. Yrkesfagene er praktiske og visuelle. Med andre ord som skapt for film!

Til forskjell fra de tradisjonelle workshopene til Filmhjelp, var dette en workshop hvor elevene skulle lage instruksjonsfilmer fra sitt eget fag, såkalte tutorials. Gjennom planleggingsarbeidet og idefasen pepret vi elevene med historiefortelling, dramaturgi og filmteori.

I Finnmark deltok 410 elever fra linjene reindrift og naturbruk, byggfag, helse, kokk, elektro, TIP, design og håndverk, service og samferdsel og anleggsmaskin. På denne turen ble det produsert en rekke flotte tutorials med høy kvalitet.

Arrangert av

Troms og Finnmark fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Andreas Altermark

Geir Magne Pedersen

Eirhild Bruvoll Alme

Philip Jonson

Sondre Larsen

Magne Pettersen

Bjørn Anders Nymoen

Maja Sørbø

Andre medvirkende

Gruppenavn

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig
Produsent/fagansvarlig

Kontaktperson utøver

Andreas Altermark, tlf: +47 905 72 877, e-post: andreas.altermark@gmail.com