Smi mens jernet er varmt

arrow_back Produksjoner

Smi mens jernet er varmt! er et undervisnings- og opplevelsesopplegg tuftet på solide kunnskaper i tradisjonshåndverk. Elevene får en kort innføring i smedfaget, deretter jobber de parvis ved feltessene. De får erfaring med oppfyring, manuell innblåsing av luft, og bruk av ulike typer verktøy. I prosessen tilegner de seg materialkunnskap om smijern. Elevene får erfare hva det innebærer å smi mens jernet er varmt, og lager sin egen ildrake.


Nyttig informasjon

keyboard_arrow_down

Varighet

2 timer og 30 minutter (2 t 30 min)

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Produksjonen foregår ute, og utøver rigger /rydder før/etter produksjonen. Skolen må sørge for feiing av området som er brukt.

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

16

Oppriggingstid

45 minutter

Nedriggingstid

45 minutter

Antall utøvere

1

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Nei

Ønsker til lokal arena

NB påkledning publikum: Elevene bør være kledd for utendørs arbeid. Plassbehov tilsvarende ca 6 parkeringsplasser, og med mulighet til å kunne stå under tak ved dårlig vær. Fint hvis utstyret kan oppbevares på plassen mellom hver dag. Aktiviteten medfører noe røyk og lyd. Skolen bør også klarere besøket med brannvernleder.

For hundre år siden var det smie på de fleste gårder, og alle bygder hadde smeder. Terje Granås er en av dem som har tilegnet seg og videreformidler tradisjonen og teknikkene fra de gamle bygdesmedene. Han er profesjonell smed med svennebrev og over 20 års erfaring i faget. Han har også vært smed-stipendiat i tre år ved Norsk Håndverksinstitutt.

Terje Granås tar kontakt med skolen i god tid før besøket for å sikre at alt praktisk er på plass. 

Alle lærere og ansatte som blir involvert i dette DKS-besøket må i rimelig tid få tilgang til denne informasjonen og ha lest den på forhånd.

DKS er for alle elever. Kulturkontakten har ansvar for å tilrettelegge, finne egnede rom og orientere skolens elevarrangører.

Når Terje kommer til skolen tar kulturkontakten og/eller elevarrangører imot ham.

Lykke til med besøket!

Utøvere og produsenter

keyboard_arrow_down

Arrangert av

Innlandet fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Terje Granås

Andre medvirkende

Gruppenavn

Terje Granås

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontakt

keyboard_arrow_down

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig
Produsent/fagansvarlig

Maia Høilund, tlf: +47 934 04 178, e-post: maia.hoilund@innlandetfylke.no

Kontaktperson utøver

Terje Granås, tlf: +47 906 62 724, e-post: t-granaa@online.no