Kampen – forfattarbesøk

arrow_back Produksjoner

Er du homo, eller? 

«Homo» er framleis eit mykje nytta skjellsord i skulane i Noreg. Og sjølv om mykje blir stadig betre, kan det framleis vere vanskeleg å vekse opp som til dømes homofil i Noreg, sjølv i dag.

I denne produksjonen får du høyre historia om Andreas på 11 år, som i løpet av sommarferien forstår at han er homofil. Han blir glad i den nye guten i bygda, men kva gjer du når noko slikt skjer? Og korleis kan du vere ein god ven for nokon som opplever det?

Gjennom bruk av musikk og lydeffektar får du høyre historia fortalt som eit høyrespel, men du får også bli kjent med dei på scena. Både forfattaren av boka og musikaren i produksjonen vaks sjølv opp som homofile, og dei deler av eigne erfaringar undervegs.

Produksjonen har vore del av satsinga Meir nynorsk i DKS, med produksjonsveke i august 2021 ved Seanse i Volda.


Varighet

45 minutter

Behov for bærehjelp eller annen lokal hjelp

Nei.

Sted

Se kalender

Maks publikumsantall

30

Oppriggingstid

15 minutter

Nedriggingstid

5 minutter

Arena/rom

Klasserom eller lignende

Antall utøvere

2

Trenger scene

Nei

Trenger blending

Nei

Trenger el-uttak

Ja

Ønsker til lokal arena

Bord og stol til musikar.

Samfunnet har teke store steg med tanke på korleis det er vere noko anna enn heterofil i Noreg i dag, men likevel er det framleis ein veg å gå. 

«Homo» er framleis eit mykje nytta skjellsord i skulegardar rundt om i landet, og det å kjenne seg annleis i oppveksten er nok akkurat like vanskeleg i dag som for 25 år sidan.

Med denne produksjon ynskjer vi å opne for refleksjon rundt tema som dette. Korleis møter du nokon som er på leit etter å finne ut kven dei er? Korleis kan du vere ein god ven? Og kva gjer du om du plutseleg bli forelska i nokon av same kjønn?

Denne produksjonen passar godt for 5. – 7. årstrinn sidan dette er målgruppa til boka, og samtidig ein periode der mange gjennomgår ein prosess nettopp for å finne ut kven ein er. 

Arrangert av

Møre og Romsdal fylkeskommune

Produsert av

Utøvere

Geir Egil Eiksund

Henrik Koppen

Andre medvirkende

Gruppenavn

Geir Egil Eiksund og Henrik Koppen

Idé/opplegg

Om kunstner / utøver / gruppe

Kontaktperson i Den kulturelle skolesekken

Ansvarlig planlegger/turnéansvarlig

Ingvild Skotheim Aksoy, tlf: +47 928 66 517, e-post: ingvild.skotheim.aksoy@mrfylke.no

Produsent/fagansvarlig

Kontaktperson utøver

Geir Egil Eiksund, tlf: +47 922 39 325, e-post: geir.egil@gmail.com

Henrik Koppen, tlf: +47 917 96 282, e-post: h.koppen@gmail.com